Kundesider
Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

Felles system for tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen

Molde kommune har innført minVakt-kommune. IT-løsningen inneholder tids- og ressursstyring for alle tjenesteområder i kommunen. Her er arbeidsplanlegging innenfor turnus, timeplan og registrering av timer for de som går i fast arbeidstid. Systemet er tett integrert med kommunens lønns- og personalsystem og alle timelister blir elektronisk overført i kontrollert form. 


Fra manuelt arbeid til digital hverdag

-Tidligere brukte vi minst en uke på å punshe timelistene inn i lønnssystemet. Listene hadde varierende kvalitet og dette gjorde jobben ekstra tidkrevende. Nå kjører vi timelistene inn i lønnssystemet i løpet av 1 dag og sparer mye tid, sier Beret Stranden. 

 

Ansatte har full kontroll 

De ansatte har selv full oversikt over timene/vaktene, egenmeldt fravær og sykt barn. -Jeg synes det er en fordel at vi har alt på ett sted, for da trenger ikke ansatte å ringe til lønnsavdeling for å sjekke at vakt/timen er utbetalt og når de har brukt egenmelding mm, fortsetter Stranden. 


Trygg og enkel lønnskjøring


Innovasjon gjennom samspill 

-Vi arbeider for kontinuerlig å effektivisere denne prosessen. I nært samspill med Triangel, og vår kontaktperson for skole - Jonathan Tornes, tar vi i bruk nye viktige funksjoner. -Det er rett trivelig å være delaktig i dette utviklingsarbeidet innenfor mitt fagområde, avslutter Stranden. 

 

minVakt-kommune.no 

 

For mer informasjon: 

Ståle Vestre
mob: 902 44 006 
stale.vestre@triangel.no

 

AKTUELT

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring