Kundesider
Vi i Triangel har bred kompetanse og lang erfaring med utvikling i private og offentlige virksomheter.
Vi tenker helhet, har fokus på resultater, og kan bidra med kunnskap, kapasitet og utvikling innenfor flere områder enten som prosjektledere, fagrådgivere eller ved management for hire. Vi har også effektive løsninger for tids- og ressursstyring for de fleste bransjer.