Bygg og anlegg

Bygg og anlegg er en av landets største næringer. Næringen er også konjunkturfølsom.
​Det offentlige står for 40% av oppdragene. Behovet for økt innovasjon og markedsorientering blir viktigere og viktigere også i denne næringen.
Triangel kan tilby både prosessledelse og systemverktøy som bidrar til å hjelpe virksomheter på veien mot nye mål.

Utvalgte kunder

Block Watne

Steen & Lund AS gruppen

Grytnes betong

Sarens Norway

Syljuåsen Oppland AS

Sagstuen AS

Enklere timeregistrering

minTimeliste​ frigjør tid og effektiviserer timeregnskapet. Timer registreres kun ett sted, noe som gir god kvalitet på datagrunnlaget.
​Med minTimeliste kan du legge om rutinene slik at du får fakturert kunden med det samme jobben er ferdig. Timene kan registreres ved stempling, på mobil eller på PC. 
Alle ansatte i bedriften har full oversikt over sin egen arbeidstid, ferieoversikt, avspasering og fravær.

minTimeliste

Webløsninger

En god strategi og en god basisløsning for dine websider hjelper deg å holde stø kurs i utviklingen videre. Med Grafia sin kompetanse på kommunikasjon og Triangel sin kompetanse på IT-teknologi er du trygg på at du får en  løsning som er tilpasset ditt behov. Vi kan tilby sikker drift og videre oppfølging og utvikling som sikrer at websidene alltid er oppdaterte, med funksjoner og innhold som er i tråd med dine behov til en hver tid. ​minPortal