Helse og omsorg


Helse- og omsorgstjenestene i kommunene og sykehusene ivaretar en vesentlig del av de norske velferdstjenestene.
Tjenesteområdet er i stadig endring, har stor etterspørsel etter tjenester og har stort behov for kompetanse og personell.
Innovasjon og forenkling av arbeidsprosesser er en viktig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet.
Triangel har både kompetanse og verktøy som vil være nyttig for helse og omsorg.

Utvalgte kunder

Pleie og omsorg Sula kommune

KOA

Den Digitale Østregionen

Incita

 

Effektiv personalhåndtering

I helsesektoren brukes det flere hundre millioner kroner i året på personalhåndtering. minVakt forenkler hverdagen for både ledelse og de ansatte. Du oppnår raskt store besparelser og frigjør tid som kan brukes til verdifullt omsorgsarbeid. minVakt håndterer alle former for arbeidsplanlegging og alle løpende endringer registreres. En har full oversikt over personalressurser og kommunikasjon med ansatte forenkles med bruk av ansattportal og toveis SMS. Gjennom gode integrasjoner med andre system kan nyttige data fra minVakt gjenbrukes. Lønnsdata overføres trygt til virksomhetens lønnssystem og sentrale data i løsningen kan benyttes som styringsdata for virksomheten.
minVakt

Innkalling og rekruttering av blodgivere

​Blod er en uerstattelig og livsnødvendig vare for å sikre liv og helse for innbyggerne. Det er manko på blodgivere og aktiv rekruttering av donorer samt god oppfølging av blodgivere er nødvendig for å skaffe nok blod. Gjennom portalen www.GiBlod.no til Norges Røde Kors sikres en mengde nye blodgivere til blodbankene i Norge. ​minBlodbank ​er et system for planlegging og effektiv innkalling av blodgivere ved hjelp av SMS- meldinger, e-post og web.booking. minBlodbank integreres med de ulike blodbanksystemer og styres fra de. minBlodbank opprettholder kommunikasjonen med blodgiverne frem til godkjent avtale for blodgivning.