Industri

Norsk industri har innflytelse og gjennomslagskraft.
Satsing på høyteknologi samtidig som man sørger for økt kostnadseffektivitet gir resultater. For å styrke posisjonen til norsk industri må den kontinuerlig utvikles videre gjennom innovasjon, ny teknologi, bedre rutiner og høyere kompetanse.
Triangel har erfaring og vil bidra til veksten for norske industribedrifter.

Utvalgte kunder

Brødrene Midthaug AS

Aukra Maritime AS

Doosan Moxy AS

Støren treindustriBedre organisering og ledelse

Våre rådgivere i Triangel Consulting leder an i prosesser med å utvikle organisasjoner, medarbeidere og ledere. Med utgangspunkt i virksomhetens egne verdier, visjoner og målsetninger hjelper vi deg på veien mot en bedre, tydeligere og mer effektiv organisasjon.
Les mer om våre tilbud innen organisasjon og ledelse
CRM og Informasjonsdeling

Enklere timeregistrering

minTimeliste​ frigjør tid og effektiviserer timeregnskapet. Timer registreres kun ett sted, noe som gir god kvalitet på datagrunnlaget.
​Med minTimeliste kan du legge om rutinene slik at du får fakturert kunden med det samme jobben er ferdig. Timene kan registreres ved stempling, på mobil eller på PC.
Alle ansatte i bedriften har full oversikt over sin egen arbeidstid, ferieoversikt, avspasering og fravær.
minTimeliste

Webløsninger

En god strategi og en god basisløsning for dine websider hjelper deg å holde stø kurs i utviklingen videre. Med Grafia sin kompetanse på kommunikasjon og Triangel sin kompetanse på IT-teknologi er du trygg på at du får en  løsning som er tilpasset ditt behov. Vi kan tilby sikker drift og videre oppfølging og utvikling som sikrer at websidene alltid er oppdaterte, med funksjoner og innhold som er i tråd med dine behov til en hver tid.
minPortal