Maritim

Næringen har som visjon at Norge skal være den mest attraktive loaklisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust maritimt næringsliv.
​Maritim industri har en sterk posisjon i Norge og Triangel har lang erfaring i å bistå i innovative og organisasjonsutviklende prosesser for bedriftene i denne næringen.

Utvalgte kunder

Kleven

Fjord1

R&M Ship Interior AS

Jets

Enklere timeregistrering

minTimeliste frigjør tid og effektiviserer timeregnskapet. Med minTimeliste får hele organisasjonen et felles system for timeregistrering og dermed oversikt over hvor mye tid som brukes på de forskjellige arbeidsprosessene. Timene kan registreres ved stempling, på mobil eller på PC. Alle ansatte i bedriften har full oversikt over sin egen arbeidstid, ferieoversikt, avspasering og fravær.
minTimeliste 


Effektiv personalhåndtering

minVakt forenkler logistikkutfordringene opp mot personell og prosjekt. Du har løpende oversikt over dine personell ressurser og kan planlegge oppgaver og oppdrag effektivt. minVakt håndterer alle former for arbeidsplanlegging og alle løpende endringer registreres. Kommunikasjon med ansatte forenkles med bruk av ansattportal og toveis SMS. Gjennom gode integrasjoner med andre system kan nyttige data fra minVakt gjenbrukes.

minVakt

Webløsninger

En god strategi og en god basisløsning for dine websider hjelper deg å holde stø kurs i utviklingen videre. Med Grafia sin kompetanse på kommunikasjon og Triangel sin kompetanse på IT-teknologi er du trygg på at du får en løsning som er tilpasset ditt behov. Vi kan tilby sikker drift og videre oppfølging og utvikling som sikrer at websidene alltid er oppdaterte, med funksjoner og innhold som er i tråd med dine behov til en hver tid.
minPortal