Offentlig

Offentlig sektor sysselsetter 30% av landets arbeidsstyrke og utgjør en stor del av norsk økonomi.
Forventningene til offentlige tjenester øker, og arbeidet med forbedringer og fornyelse er viktig for å gjøre tjenestene bedre og sikre en mer effektiv ressursbruk. 
En rekke  av våre tjenester og produkter er tilpasset de utfordringer og oppgaver offentlig sektor står over for.

Utvalgte kunder

Alta kommune

Rana kommune

Helse Midt Norge IT

Molde kommune

Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

Effektiv personalhåndtering

Ansatte er en viktig ressurs for å utføre de offentlige tjenestene og det brukes mye ressurser på personalhåndtering. Større organisasjoner som kommuner vil ved å kombinere de ulike løsninger og moduler få et helhetlig system for tids og ressursstyring.

minVakt forenkler hverdagen for både ledelse og de ansatte i blant annet pleie og omsorg, helse, barnehage, brann og redning m.m. minVakt håndterer alle former for arbeidsplanlegging og alle løpende endringer registreres. En har full oversikt over personalressurser og kommunikasjon med ansatte forenkles med bruk av ansattportal og toveis SMS. Gjennom gode integrasjoner med andre system kan nyttige data fra minVakt gjenbrukes. Lønnsdata overføres trygt til virksomhetens lønnssystem og sentrale data i løsningen kan benyttes som styringsdata for virksomheten.

minTimeplan er en løsning som ivaretar timeplanlegging, vedlikehold av timeplan, vikarinnkalling, fravær og elektroniske timelister for skolen. Med min Timeplan får man enkel oversikt og frigjør tid.

minTimeliste frigjør tid og effektiviserer timeregnskapet. Timer registreres kun ett sted, noe som gir god kvalitet på datagrunnlaget. Med minTimeliste får hele organisasjonen et felles system for timeregistrering og dermed oversikt over hvor mye tid som brukes på de forskjellige arbeidsprosessene. Timene kan registreres ved stempling, på mobil eller på PC. Alle ansatte i bedriften har full oversikt over sin egen arbeidstid, ferieoversikt, avspasering og fravær.
minVakt
minTimeplan
minTimeliste

Lederrekruttering

Medarbeidere med riktig kompetanse, innstilling og holdning til jobben som skal gjøres er avgjørende for å lykkes. Vi bistår til rekruttering og utvelgelse av ledere og nøkkelpersonell, enten ved å ta hånd om hele prosessen eller gi bistand på de punktene i prosessen der din virksomhet trenger det.

Innkalling og rekruttering av blodgivere

​Blod er en uerstattelig og livsnødvendig vare for å sikre liv og helse for innbyggerne. Det er manko på blodgivere og aktiv rekruttering av donorer samt god oppfølging av blodgivere er nødvendig for å skaffe nok blod. Gjennom portalen www.GiBlod.no til Norges Røde Kors sikres en mengde nye blodgivere til blodbankene i Norge. ​minBlodbank ​er et system for planlegging og effektiv innkalling av blodgivere ved hjelp av SMS- meldinger, e-post og web.booking. minBlodbank integreres ned de ulike blodbanksystemer og styres fra de. minBlodbank opprettholder kommunikasjonen med blodgiverne frem til godkjent avtale for blodgivning.