Sjømat


​Sjømatnæringen skaper stor aktivitet og økonomiske ringvirkninger langs kysten. Mer enn 45 000 årsverk er sysselsatt i næringen.
Gjennom oppkjøpet av Maritech sin Microsoftavdeling har Triangel Solutions
 lang erfaring med å bistå denne næringen med tjenester og løsninger. Triangel har mange kunder innenfor sjømat som benytter Microsoft Dynamics NAV, tett integrert med Maritech sine fagsystemer.

Utvalgte kunder

Lerøy

Coast Seafood

Microsoft Dynamics NAV

- integrert med Maritech Trading

Triangel Solutions har gjennom oppkjøpet av Maritech sin Microsoft avdeling, konsulenter med lang erfaring innenfor sjømat. I forbindelse med oppkjøpet ble det etablert et langsiktig strategisk samarbeid mellom Maritech og Triangel. Selskapene skal samarbeide tett mot sjømatnæringen og levere  løsninger basert på Dynamics NAV og Maritech sine fagsystemer.

Enklere timeregistrering

​Med minTimeliste får hele organisasjonen et felles system for timeregistrering og dermed oversikt over hvor mye tid som brukes på de forskjelligearbeidsprosessene. Timene kan registreres ved stempling, på mobil eller på PC. Alle ansatte i bedriften har full oversikt over sin egen arbeidstid, ferieoversikt,avspasering og fravær.
minTimeliste

Webløsninger

En god strategi og en god basisløsning for dine websider hjelper deg å holde stø kurs i utviklingen videre. Med Grafia sin kompetanse på kommunikasjon og Triangel sin kompetanse på IT-teknologi er du trygg på at du får en løsning som er tilpasset ditt behov. Vi kan tilby sikker drift og videre oppfølging og utvikling som sikrer at websidene alltid er oppdaterte, med funksjoner og innhold som er i tråd med dine behov til en hver tid. 
minPortal