Kurs innen Kvalitet og HMS

Triangel tilbyr kurs og opplæring.

Vi er en ledende total totalleverandør innen kvalitet-, HMS- og miljøstyring, og tilbyr kurs som er med på å sikre en helhetlig forståelse og kompetanse innen fagområdet. Vi har kurslokaler i Oslo, Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim. Kursene våre kan også skreddersys og holdes bedriftsinternt.

Flere av våre kursholdere har mer enn 25 års erfaring med kurs og opplæring innen Kvalitet og HMS.

Vent ....Vent ....

 

Planlagte kurs

Kursoversikt

Målgruppe:

Kurset er beregnet på ledere, og er i arbeidsmiljølovens § 3-5 pålagt for alle arbeidsgivere. Kurset passer også for mellomledere, avdelings- og enhetsledere.

Formålet med kurset:

Gi ledere den opplæring som arbeidsmiljøloven krever, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Kurset for ledere er en kombinasjon av lærestoff, bedriftseksempler og oppgaver.

Målgruppe:

Kurset er beregnet for alle ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og alle med interesse for temaet.

Formålet med kurset:

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnopplæring til å komme i gang med å bygge opp en internkontrollhåndbok for sin egen bedrift.

Målgruppe:

Ledere og prosjektansvarlige i alle bransjer.

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gjøre deltakeren i stand til å avdekke/redusere de risikoforhold som eksisterer ved å systematisk kartlegge uønskede hendelser og tilstander, og ut ifra dette iverksette risikoreduserende tiltak.

 

Målgruppe:

Linjeledere og operasjonelt personell.

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gjøre deltakeren i stand til å planlegge, forberede, utføre og lede gjennomføringen av en Sikker Jobb Analyse (SJA).

Målgruppe:

Verneombud, hovedverneombud, ledere, AMU-medlemmer og ansatte innenfor HMS og HR.

Formålet med kurset:

Det gis innføring i sentrale temaer innenfor HMS-arbeidet, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en tilfredsstillende i sin egen bedrift.

Målgruppe:

Verneombud, hovedverneombud, ledere, AMU-medlemmer og ansatte innenfor HMS og HR.

Formålet med kurset:

Det gis innføring i sentrale temaer innenfor HMS-arbeidet, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en tilfredsstillende i sin egen bedrift.

Målgruppe:

Dette kurset er relevant for alle ledere, HMS ledere, verneledere, vernepersonell, internrevisorer.

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et styringssystem for arbeidsmiljø.

Målgruppe:

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om miljøstyring og innholdet i standarden for ytre miljø, ISO 14001:2004.

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et miljøstyringssystem og sammenhengen mellom prinsippene i standarden og risikohåndtering av ytre miljø.

Målgruppe:

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i denne standarden, hvordan den implementeres og understøtter bedriftens daglige drift.

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et kvalitetssystem og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden. Identifisere de spesifikke kravene i standarden og se hvilken betydning kravene har i forhold til bedriftens egne avdelinger og prosesser.

 

Målgruppe:

Kurset passer for deg som er ansvarlig/medansvarlig for å gjennomføre interne revisjoner og revisjoner hos underleverandører.

Kursdeltakerne bør ha kjennskap til relevante systemstandarder (ISO 9001 etc.).

Formålet med kurset:

Formålet med kurset er å gi en kursdeltakeren en grundig innføring i revisjonsprosessen og revisjonsmetodikk (ref. NS-EN-ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer). Denne metodikken du kan bruke i forbindelse med interne revisjoner av ulike styringssystemer (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og HMS-forskriften).