Ledelsen

Triangel ble etablert i 1984 og har siden fulgt næringslivet i Midt-Norge tett. I dag har Triangelgruppen kontor i Kristiansund, Molde, Ålesund, Trondheim og Oslo. Vi er 35 ansatte og selskapene er i all hovedsak eid av nåværende og tidligere ansatte. I 2016 omsatte gruppen for vel 74 millioner kroner.

Styret i Triangel AS

Vent ....Vent ....

Styrets leder          Per Øverbø (f 1947)

Styremedlem         Steinar Rye Stange (f 1965)
Styremedlem         Olav Rød (f 1953)
Styremedlem         Stein Hendnes (f 1958)
Styremedlem         Vidar Skaar (f 1967)
Styremedlem         Aasmund Frøseth (f 1953)

Varamedlem          Bodil Gule (f 1972)

Styret i Triangel Solutions AS

Vent ....Vent ....

Styrets leder Jan Eirik Grønset (f 1953) 

Styremedlem       Bodil Gule (f 1972)
Styremedlem       Steinar Rye Stange (f 1965)