Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan vi opptrer overfor våre interessenter, der både vårt økonomi-, miljø- og sosialregnskap er medregnet.

Vi tror på at aktivt samfunnsansvar vil bidra til langsiktig suksess for våre selskap. Som en serviceleverandør er menneskene vår mest verdifulle ressurs. I møte med kunder og forbindelser vektlegges våre etiske prinsipp og verdier.

 

Miljøfyrtårn

Triangel Solutions er Miljøfyrtårn sertfisert.

Gjennom dette viser vi mijøansvar i praksis. Vi arbeider aktivt for å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger og med utvikling av virksomhetens indre miljø og arbeidsforhold.