Triangelgruppen er et ledende miljø i Midt-Norge innen bedriftsrådgivning, forretningssystemer og tids- og ressursstyring. 

Triangel ble etablert i 1984 og har siden fulgt næringslivet i Midt-Norge tett. I dag har Triangelgruppen kontor i Kristiansund, Molde, Ålesund, Trondheim og Oslo. Vi er 34 ansatte og selskapene er i all hovedsak eid av nåværende og tidligere ansatte. I 2016 omsatte gruppen for vel 74 millioner kroner.

Firmapresentasjon (PDF) 

Triangel cutting edge IT solutions and consulting (PDF) 
Triangel AS

Holdingselskapet som er ansvarlig for forretningsutvikling av gruppen samt investeringer. Triangel AS er produkteier av alle løsninger og program som utvikles i datterselskap. Videre ivaretar holdingselskapet fellesfunksjoner som økonomi og markedsføring. Vi er i sterk vekst og jobber kontinuerlig med å knytte til oss samarbeidspartnere og investorer.

Triangel Solutions
IT-løsninger

IT-løsninger som forenkler, effektiviserer og videreutvikler arbeids-prosessene innen tids- og ressursstyring. Gjennom våre tjenester tilbyr vi våre kunder tjenester og bistand slik at de hurtig skal få full effekt av produktene og kunne vedlikeholde kompetansen. Forretningsløsninger basert på Microsoft Dynamics NAV, Dynamics CRM, Sharepoint og Office 365.

Over 100 000 brukere!


Triangel Solutions Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning i et bredt spekter innen forretnings- strategi, organisasjonsutvikling, internasjonalisering og ledelses-systemer som bidrar til vekst og utvikling. Våre rådgivere har ledererfaring og lang operativ erfaring fra private og offentlige virksomheter. Vi har oppdrag innen en rekke felt, som: