Visjon

Sammen former vi fremtiden!

Verdier

Pålitelig, betyr at vi skal:

 • være til å stole på
 • etterleve våre etiske retningslinjer
 • være leveringsdyktig

 

Entusiastisk, betyr at vi skal:

 • skape begeistring
 • være pådrivere
 • være positiv

 

Resultatorientert, betyr at vi skal:

 • skape verdi for kunden og oss selv
 • være målrettet
 • søke de beste løsningene

 

Medmenneskelig, betyr at vi skal:

 • bry oss om menneskene
 • være raus
 • være inkluderende

Triangelmetoden

I Triangel har vi bred kompetanse og lang erfaring med utvikling i privat og offentlig sektor. Vi fokuserer på og tilpasser oss hver enkelt kunde ved bruk av Triangelmetoden. Den gir resultater gjennom:

Kompetanse

Utgangspunktet er eksisterende kunnskap i bedriften, vår fagkompetanse, erfaringer fra bransjen, andre kompetansemiljø og tilsvarende prosjekter.

Løsningsmåte

Valg av riktig løsningsmetode i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Eierskap

Medvirkning og eierskap hos oppdragsgiver oppnås ved å tilpasse utviklingsprosessen til bedriftens ressurser og kultur.  

Motivasjon

Sikres gjennom godt humør og begeistring.