Kundesider

Bedriftsrådgiving

Vårt hovedmål er å hjelpe organisasjoner med å forbedre sine prestasjoner, først og fremst gjennom analyse av eksisterende strategiske og organisatoriske utfordringer og utvikling av planer for forbedring.


Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Forretningsstrategi

Forretningsstrategi

Strategi betyr å ta kloke valg basert på gode analyser, visjoner og verdier og tydelige målsettinger. Våre rådgivere har spiss-kompetanse på utvikling av strategier som er helhetlige og realiserbare – både i form av overordnede totalstrategier eller delstrategier innen enkeltområder av virksomheten.
Mer om Forretningsstrategi

Styringssystem

Kvalitets- og forretningssystem

Kravene til system og kontinuerlig forbedring bare øker. I dette ligger det også stadig økte krav til dokumentasjon og deling av informasjon. Vi bistår med kvalitetsstyrings-prosesser (ISO, HMS), kartlegging og effektivisering av forretningsprosesser, bl.a. valg av CRM-, MPS- og ERP-løsninger.
Mer om Kvalitets- og forretningssystem

Organisasjon og ledelse

Organisasjons- og lederutvikling

En organisasjons behov for fornyelse, og fokus på de menneskelige ressursene blir stadig viktigere. Mennesker utgjør forskjellen. Mennesker realiserer mål. Mennesker bygger kultur.  Våre rådgivere har kompetanse og erfaring. Vi tilbyr støtte og rådgiving innen lederrekruttering, lederutvikling og organisasjonsutvikling.

Mer om Organisasjon og ledelse