Kundesider

Forretningsstrategi

Strategi betyr å ta kloke valg basert på gode analyser, visjoner og verdier og tydelige målsettinger. Våre rådgivere har spisskompetanse på utvikling av strategier som er helhetlige og realiserbare – både i form overordnede totalstrategier eller delstrategier innen enkeltområder av virksomheten.

Vent ....Vent ....

Riktige analyser

Strategi dreier seg og kloke veivalg for å utvikle konkurransekraft og økt lønnsomhet. Det er derfor smart å bruke tid på å vurdere forutsetningene for de forskjellige alternativene. Våre strategirådgivere behersker et sett med effektive analyseverktøy og har lang erfaring i å velge akkurat riktig verktøy for din bedrift.

Effektive planer

«Plans are nothing, planning is everything», er et kjent uttrykk. Vi hjelper deg å planlegge med enkle og effektive verktøy - alltid sammen med bedriften. Sentrale planer er Forretningsplan og operative Handlingsplaner.

Gründer- og etablererveiledning

Som gründer er det mange utfordringer som møter en og mye som skal på plass for å få en god start og en riktig utvikling av virksomheten. Vi har i mange år samarbeidet med fylkeskommuner og førstelinjetjenesten i kommunesektoren om rådgiving og veiledning. Triangel Consulting er foretrukket som leverandør av etablererkurs gjennom Hoppid.no i Møre og Romsdal.

Kloke veivalg

Vårt råd vil alltid være å konsentrere seg om et veivalg. Rådet er basert på erfaring som viser at bedrifter som har tatt begrunnet veivalg og konsentrert seg om disse – har best lønnsomhet.

Å velge er vanskelig, noe skal for eksempel velgers bort for å frigi ressurser til virkelig å satse på et annet område. Svak lønnsomhet kan noen ganger skyldes at vi «springer etter alle som vil kjøpe», selv om vi vet at det krever store ressurser å «tilfredsstille alle».

Vellykket gjennomføring

Mange «gode» planer blir dessverre aldri gjennomført. Strategirådgiveren legger til rette for involvering fra første dag i prosessen og kan bidra med veiledning når det organisasjonen skal gjennomføre. Noen av våre kunder har god erfaring med å bruke strategirådgiveren til regelmessig oppfølging av Handlingsplanen, for eksempel hver annen måned.