Kundesider

Forretningssystem

Vi bistår med kvalitetssikringsprosesser (ISO, HMS), kartlegging og effektivisering av forretningsprosesser, bl.a. valg av CRM-, MPS-, ERP løsninger. Spisskompetanse innen sikkerhets-løsninger og videoovervåking. 

Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....

Kvalitetsstyring og ISO-sertifisering

Kvalitetsstyring er blitt et sentralt begrep spesielt for virksomheter som er preget av sterk konkurranse og økende internasjonalisering. Vi bidrar med rådgiving som hjelper den enkelte virksomhet til å definere og realisere sitt behov for kvalitetsstyrings-system, med fokus på kundetilfredshet og effektiv intern drift. Flere av våre rådgivere er internasjonalt sertifiserte kvalitetsledere og kan styre våre kunders virksomheter frem mot ISO-sertifisering.

ERP-valg/implementering

ERP er systemer for økonomistyring og virksomhetsstyring, og vi bistår med å finne det riktige forretningssystemet for din organisasjon. Gjennom løsningsutforming, kravspesifisering og prosjektledelse forenkler vi kundens hverdag med ny teknologi.