Kundesider

Organisasjon og ledelse

Moderne organisasjoner erkjenner behovet for fornyelse, og menneskelige ressursene blir stadig viktigere. Mennesker gjør forskjellen. Mennesker realiserer mål. Dette kan våre rådgivere mye om gjennom lang erfaring og kompetanse fra egne lederstillinger. Vi tilbyr støtte og rådgiving innen lederrekruttering, lederutvikling og organisasjonsutvikling.

Vent ....Vent ....

Organisasjonsutvikling

En organisasjonsutvikling må reflektere de faktiske utfordringer som en virksomhet står ovenfor. Vi kan bidra med å se virksomheten som en helhet, og gjennomføre de prosesser som er nødvendig for å skape en organisasjon som tilpasser seg nødvendige endringer, som gir økt trivsel og arbeidsglede, økt effektivitet og bedre inntjening.

Medarbeiderskap

Moderne organisasjoner i utvikling og endring er avhengig av positiv kultur og aktive, medskapende medarbeidere. Vi bistår ledelsen i å «ta grep» for utvikling av arbeidsmiljø og organisasjonskultur. Etter gjennomføring av f.eks. medarbeider-undersøkelser eller ved strukturelle endringer tilbyr vi et kursprogram for grupper av medarbeidere.

Prosjektledelse

Våre rådgivere har lang og bred erfaring med prosjektledelse. Vi kan bidra med kunnskap og kapasitet, og koordinere en helhetlig tilnærming og gjennomføringen av prosjekter av ulik størrelse og karakter.

Lederutvikling

Mange ledere opplever at det er vanskelig å fremstå som synlig og tydelig leder i skjæringspunktet mellom det å lede og samtidig være operativ. Vi skreddersyr lederutviklingsprogram for individer og grupper, enten det gjelder å styrke den enkelte leders kompetanse for å utøve lederskap eller for å utvikle nye lederkandidater.

Lederrekruttering

Medarbeidere med riktig kompetanse, innstilling og holdning til jobben som skal gjøres er avgjørende for å lykkes. Vi bistår til rekruttering og utvelgelse av ledere og nøkkelpersonell, enten ved å ta hånd om hele prosessen eller gi bistand på de punktene i prosessen der din virksomhet trenger det.

Management for hire

Har du behov for midlertidig lederkompetanse? Vi har erfarne konsulenter med ledererfaring fra både nasjonale og internasjonale virksomheter. De kan gå inn i ulike bedrifter i kortere eller lengre perioder, ivareta tilførsel av senior kompetanse, eller iverksette krevende prosjekter.