Kundesider
Nye muligheter for samhandling og informasjonsdeling i bedriften

SharePoint er Microsoft sin løsning for samhandling. Oversatt betyr jo SharePoint delingspunkt, og dette beskriver i all enkelthet hva løsningen innebærer. SharePoint er en samhandlingsportal som gjør det enklere å dele informasjon, både internt i bedriften og eksternt ut mot kunder.
Mer enn 100.000 bedrifter bruker SharePoint

Mer enn 100.000 selskaper over hele verden benytter løsningen innen salg, regnskap, økonomi, innkjøp, produksjonsstyring og drift.

Et SharePoint-område kan gi muligheter for:

Å presentere og vise nøkkeltall (KPI) i nåtid
Å presentere fremdrift og produksjon iht planer
Å søke etter og finne forretningskritisk informasjon i en organisasjon
Dokumenthåndtering og dokumentforvaltning
Styre hvem som skal ha tilgang til dokumenter og opplysninger
Nyhetsformidling, informasjon og kunnskapsdeling
Samhandling gjennom sosiale medier
Personlig side for de ansatte
Integrasjon med eksterne systemer via standard grensesnitt

Egne SharePoint løsninger

Triangel har bl.a utviklet egne dokumenthåndteringssystem, avvikssystem, prosjektstyringsverktøy og kvalitetssystem i SharePoint.

Med Sharepoint kan du søke etter dokumenter internt i bedriften på samme måte som du gjør på Internett. Alle kan holde seg oppdatert med riktig informasjon uansett hvor de befinner seg.

Vent ....Vent ....