• minTimeliste

  • minTimeplan

  • minVakt

  • minPortal

Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
minTimeliste.no
Oppnå store besparelser med enklere timeregistering – for alle bransjer

minTimeliste forenkler timeregisteringen for alle bransjer. Du oppnår raskt store besparelser. Økt kvalitet på timeregistreringen gir også økt faktureringsgrad, enklere lønnsbehandling og bedre prosjektstyring. minTimeliste krever ingen installasjon hos bruker eller kunde. Alt er webbasert for PC, nettbrett og mobil.
minTimeplan.no
STOPP TIDSTYVEN I SKOLEN! Webbasert timeplanlegger, vikarhåndtering, timelister og fravær – i ÉN prosess

minTimeplan er et komplett og moderne verktøy for personalhåndtering i skolen. En får full oversikt over personellressurser og kommunikasjon med ansatte forenkles med bruk av toveis SMS og egen ansattportal. Timeplaner, vikaradministrasjon, fravær, timelister mm. Alt i én prosess gjør at en oppnår raskt store besparelser og frigjør tid. For PC, nettbrett og mobil.minVakt.no
Personalsystemet som frigjør tid for både ledelsen og de ansatte i personellintensive bransjer

Brukerne av minVakt oppnår raskt store besparelser og frigjør tid som kan brukes til eksempelvis verdifullt omsorgsarbeid. minVakt har turnusplanlegger, vikarhåndtering, timelister, fravær, ansattportal, styringsverktøy og overføring lønn og personal. minVakt er webbasert og tilgjengelig “over alt” via PC, mobil, nettbrett, sms.minPortal.no
Responsive websider med uendelige muligheter

minPortal er en open source løsning for websider. Websidene er responsive og tilpasser seg til mobil, nettbrett og PC. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som er mulig. Med minPortal kan du enkelt endre tekst, bytte bilder og innhold på egne websider. Løsningen passer for både små firmaer og store konsern. minPortal websider leveres i samarbeid med Grafia Reklamebyrå.minMelding
Spar tid med enklere melding

minMelding er et system for å utføre effektiv kommunikasjon mellom flere parter ved hjelp av epost, SMS og internett på vanlig pc eller mobiltelefon. minMelding har mange funksjoner bygd rundt mottakere og/eller mottakergrupper og kan tilpasses mange bruksområder.
minBlodbank
Innkalling av blodgivere

minBlodbank er et toveis internettbasert innkallings- og meldesystem for blodgivere og blodbanker der fokus er satt på de utfordringer som ligger å kalle inn frivillige til tappeavtaler. Alt styres fra blodbanksystemet. Med minBlodbank øker både oppmøteprosenten av blodgivere og blodbankene får bedre kapasitetsutnyttelse.
Serverløsninger og IT-tjenester

Triangel leverer all drift, vedlikehold og support fra egen serverpark. Det er ingen lokal installasjon hos kunden da alt driftes av oss.

Kundesenter med brukerstøtte
Fornøyde kunder er viktig for oss, og vi gjør det vi kan for å yte den beste service og support. Tilbakemeldinger vi får fra våre kunder er at de opplever stor imøtekommenhet og god service ved vårt kundesenter.

Integrasjoner mot andre datasystemer
Vi har bred erfaring fra prosjekter hvor ulike systemer skal kobles sammen. De fleste integrasjoner er mot lønns- og personalsystem, fakturasystem, fagsystem og prosjektstyringssystem.

Utviklingstjenester
Våre kunder er forskjellig og har ulike behov. Vi tilbyr spesialløsninger, utviklingstjenester og tilpassinger som ligger i front av utviklingen.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kundetilpassede kurs og opplæring etter behov. Kursene gjennomføres i våre lokaler, ute hos kunden, via videokonferanse eller gjennom nettmøte.