Kundesider

​​IT-løsninger

Ønsker og behov for å øke effektiviteten og bedre kommunikasjonen i din virksomhet?                        

​Humankapitalen er den sentrale ressursen i virksomhetene. ​Vi vil gjerne vise deg hvorledes våre løsninger vil kunne forenkle dine arbeidsprosesser og oppfølging av egne ansatte.

Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....
Vent ....Vent ....

Enklere timeregistrering

minTimeliste forenkler hverdagen for både ledelsen og de ansatte. Du oppnår raskt store besparelser, ​Økt kvalitet på timeregistreringen gir også økt faktureringsgrad, enklere lønnsbehandling og bedre prosjektstyring. ​minTimeliste krever ingen installasjon hos bruker eller kunde. Opplæringen er enkel og gevinstene kan tas ut etter kort tid. ​Ingen krav til spesielle mobiltelefoner eller ekstrautstyr.
​​minTimeliste
Spar tid med enklere melding
​minMelding er et system for å utføre effektiv kommunikasjon mellom flere parter ved hjelp av epost, SMS og internett på vanlig pc eller mobiltelefon.
minMelding har mange funksjoner bygd rundt mottakere og/eller mottakergrupper og kan tilpasses mange bruksområder.
Enklere skolehverdag
​minTimeplan er et komplett og moderne verktøy for personalhåndtering i skolen. 
En har full oversikt over personellressurser og kommunikasjon med ansatte forenkles med bruk av ansattportal og toveis SMS.
​Både utarbeidelse og vedlikehold av timeplan, vikaradministrasjon. fravær, timelister med mer håndteres nå enkelt hos ansatte og ledere.
Gjennom gode integrasjoner med andre system kan nyttige data fra minTimeplan gjenbrukes.
minTimeplan
​Personalsystem
​minVakt forenkler hverdagen for både ledelse og de ansatte i personellintensive bransjer.
Du oppnår raskt store besparelser og frigjør tid som kan brukes til eksempelvis verdifullt omsorgsarbeid.
Løsningen er internettbasert og driftes eksternt av oss. Oppgraderinger skjer automatisk uten ekstra kostnad for kunden.
minVakt

Webløsninger
​minPortal er en open source løsning som bygger på Microsoft DNN programmering - et av verdens største utviklingsmiljøer  for websider. 
Det finnes i dag tusenvis av skins og moduler som kan legges inn i løsningen, og det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som er mulig. 
Med minPortal kan du enkelt endre tekst, bytte bilder og innhold selv.
​minPortal
Innkalling av blodgivere
minBlodbank er et toveis internettbasert innkallings- og meldesystem for blodgivere og blodbanker der fokus er satt på de utfordringer som ligger å kalle inn frivillige til tappeavtaler. Alt styres fra blodbanksystemet.
Med minBlodbank øker både oppmøteprosenten av blodgivere og blodbankene får bedre kapasitetsutnyttelse.