Kundesider

IT-tjenester

Triangel leverer all drift, vedlikehold og support fra egen serverpark. Gjennom våre tjenester sikres kundene god oppfølging, riktig kompetanse og stor nytte av produktene i egen organisasjon. Fornøyde kunder er viktig for oss, og vi gjør det vi kan for å yte den beste service og support.

 

Vent ....Vent ....

Drift og vedlikehold av løsning

Det er ingen lokal installasjon hos kunden da programmene driftes på maskinvare, basisprogramvare og linjer som eies eller leies av Triangel Solutions.  Tjenestene omfatter serverleie, daglig backup, bruksrett til basis programvare, meldingstjeneste og tilknytning av Webserver til Internett med tilfredsstillende linjekapasitet.

Programvedlikehold skjer løpende og nye funksjoner og forbedringer lanseres normalt flere ganger per år. Programforbedringer og nye versjoner gjøres umiddelbart tilgjengelig for kunden. Tilbakemeldinger og innspill fra våre kunder tar vi med inn i videreutviklingen av programmene.

Prosjektledelse og implementeringsstøtte

Vellykket oppstart og implementering av løsning hos kunden vil være et viktig suksesskriterium. Vi har bred erfaring med gjennomføring av prosjekt og kan tilby både prosjektledelse og metodikk for å oppnå en god innføring av nye systemer i kundens virksomheter. Ved bruk av ulike kommunikasjonsmetoder i formidling av vår kompetanse i kombinasjon med kundens erfaring, bidrar vi til en vellykket implementering.  

Utviklingstjenester

Våre kunder er forskjellig og har ulike behov. Gjennom vår modultilpassede utvikling vil vi som regel finne funksjonaliteten som passer din bransje og din virksomhet. Skulle det likevel være behov for spesialtilpassing vil vi kunne tilby utviklingstjenester/applikasjoner som ligger i front av utviklingen. I tillegg til tradisjonell systemutvikling er .NET spesielt godt egnet til programvare som skal kjøre på eller benytte internett, samt utvikling av applikasjoner for håndholdte enheter (PDA, SmartPhone, WAP, etc).

Brukerstøtte og kundeoppfølging

Fornøyde kunder er viktig for oss, og vi gjør det vi kan for å yte den beste service og support. Faste kundemøter, årlige brukerforum og rask tilgang til vårt kundesenter er noe av det vi fokuserer på, for å nå̊ dette målet. Tilbakemeldinger vi får fra våre brukere er at de opplever stor imøtekommenhet og unik service ved vårt kundesenter. 
Webløsninger
​minPortal er en open source løsning som bygger på Microsoft DNN programmering - et av verdens største utviklingsmiljøer  for websider. 
Det finnes i dag tusenvis av skins og moduler som kan legges inn i løsningen, og det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hva som er mulig. 
Med minPortal kan du enkelt endre tekst, bytte bilder og innhold selv.
​minPortal

Kurs og opplæring

Vi tilstreber at våre løsninger skal ha et enkelt og funksjonelt brukergrensesnitt. Dette medvirker til at behov for kurs og opplæring reduseres samt at opplæringen blir mer intuitiv. Vi tilpasser opplæringen for den enkelte kunde og sikrer god kompetanse hos kunden i bruk av valgt produkt. Brukermanualer og instruksjoner i løsningene gir kunden veiledning i nye funksjoner og produktoppdateringer. Vi tilbyr også kundetilpassede kurs for å sikre vedlikehold av kompetanse hos kunden. Kurs gjennomføres enten hos kunde, via videokonferanse eller gjennom nettmøte. 

Integrasjoner mot andre datasystemer

Datasystemer som ikke snakker sammen vil føre til ekstraarbeid og frustrasjon. Vi har bred erfaring fra prosjekter hvor ulike systemer skal kobles sammen. Ved å benytte WebServices kan vi også integrere applikasjoner, tjenester eller portaler på internett.
Gjennom integrasjoner ønsker vi å øke merverdien av vårt produkt hos våre kunder. Vi har i dag integrasjoner mot mer en 30 ulike systemer, og stadig flere kommer til. De fleste integrasjoner er mot lønns- og personalsystem, fakturasystem, fagsystem og prosjektstyringssystem.