Mange-fordeler-ved-å-leie-en-interimleder-Rune-Johnsen-triangel

6 fordeler ved å leie en interimleder

Er virksomheten i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid? Ved å leie interimleder får du tilgang på lederkompetanse i en gitt periode.

Hva er fordelene med interimledelse?

Interimleder går vanligvis inn i en CEO eller CFO stilling, og vi nevner noen fordeler med dette.

1 – Leder har sluttet
Etter at en leder har sluttet og det er behov for større omorganiseringer, har en interimleder mulighet for å se på organisasjonen med nye øyne og kunne løfte ansatte inn i nye roller og stille nye krav.

2 – Nedbemanning
En nedbemanning kan være en dårlig start for en ny leder, og i en slik situasjon kan en interimleder agere profesjonelt i oppryddingsjobben slik at en ny leder får en bedre start.

3 – Fusjoner og eierskifte
Også i forbindelse med fusjoner og eierskifte kan det være behov for å tilføre annen kompetanse enn det dagens leder har.

4 – Med ønske om et bedre økonomisk resultat
Med nytt perspektiv skal en interimleder kunne snu en utfordrende situasjon med bedre utnyttelse av de ressursene som er tilgjengelig. 

5 – Behov for ledelse med spesiell kompetanse i en kortere periode
For virksomheter som er i en spesiell fase er det ofte behov for en annen type kompetanse og ledererfaring. Ved innleie av interimleder får du den kompetansen virksomheten trenger i en gitt periode.

6 – Lav risiko
Som oftest slipper du arbeidsgiveransvaret ved innleie av interimleder og dermed ingen tilleggskostnader. ,

Interimleder med efaring fra industrien!

Rune Johnsen har erfaring fra stillingen som CEO i Støren Treindustri og har solid toppledererfaring fra ulike industrier.

Hva betyr det å leie en interimleder?

Interimledelse, også kalt management for hire eller midlertidig ledelse gir tilgang på lederkompetanse i en gitt periode. Du får leid inn en erfaren leder i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid.

Er din virksomhet i en omstillingsfase?

Dere er velkommen til å ta en prat om hvilke muligheter som finnes vedrørende utleie av interimleder.

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelse- og styringssystem
  • Kvalitetsledelse
  • ISO-sertifiseringer
  • Strategi og forretningsprosesser
  • Salg og marked

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne