6F5FA9C7AF7C4A17A8BE45E851BD626B

«Da var det gjort!»

Daglig leder er Tarjei Rødset

ACO Møre har gjennomført sertifisering på 3 ISO standarder


ISO 9001 – Kvalitetsledelse
ISO 14001 – Miljøledelse
ISO 45001 – Arbeidsmiljø

«En stor takk til Øyvind Lervåg hos Triangel AS som har guidet oss trygt i havn» – Tarjei Rødset.

Triangel vil gratulere ACO Møre som har gjennomført sertifisering på 3 standarder, ISO 9001/ 14001/ 45001, noe som svært få i vårt distrikt har klart. ACO Møre er en av de mest komplette entreprenøren innen grunnarbeid på Nordvestlandet, og dekker hele verdikjeden – fra rådgivning til prosjektering og gjennomføring. Det er ACO Møre som vant anbudet om ny vei over Ørskogfjellet.

Tro mot vår kjernevirksomhet

All vår virksomhet er rettet mot å bygge kunnskap og erfaring for å utvikle oss innenfor vår kjernevirksomhet – entreprenør innen grunnarbeid. Vi er ikke redde for å satse, og har flere prosjekter gående hvor vi samarbeider på tvers av bedrifter for å få gjennomført store ting.

Bærekraft

Alt vi gjør henger sammen, og bygger opp under strategien vår om å være en bærekraftig bedrift. Vi er alltid på søken etter bedre måter å gjøre jobben på – bedre for ansatte og kunder, og bedre for miljøet sier Daglig leder er Tarjei Rødset.

Her kan du lese mer om ACO Møre 

ACO Møre er morselskapet til ACO Anlegg, ACO Transport og Natursteinspartner.

ACO Møre er en komplett entreprenør innen grunnarbeid.

Vi har spesialisert oss på prosjekter for næringslivet og det offentlige primært på Nordvestlandet.

ACO ISO sertifisert
Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring, LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg

ISO sertifisering

Kvalitetsledelse - Veien til ISO-sertifisering

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å kommer i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

Del gjerne