John Gjerde ISOsertifisering 9001 14001 45001 Triangel

ISO-sertifisering innen miljø og kvalitetsledelse åpner nye markeder for John Gjerde AS

-Vi ønsket å komme inn i nye marked, forenkle tilbudsprosessen og dermed få økt lønnsomhet. Dermed gikk vi for gjennomføringen av ISO-sertifisering innen 9001, 14001 og 45001, sier Øyvind Ask, teknisk sjef hos John Gjerde AS.
Midlertidig ansatt Triangel Frode Berg

Midlertidig ansatt – fordel i en overgangsfase

Er virksomheten i en vekstfase eller ønsker å vokse? Eller fikk du et plutselig behov for å dekke inn en ressursmangel på bakgrunn av sykmelding, permisjon ol. Eller kanskje dere er i en rekrutteringsfase?
Lei en markedssjef Triangel grafia

Vi leier markedssjef i 20 % stilling fra Grafia

-For å nå potensielle kunder i en hektisk hverdag og med krav til personvern (GDPR) trengte vi å få tilført kompetanse på digital markedsføring for økt synlighet, sier Geir Brigt Hoff, CEO hos Triangel Business Solutions AS.
System Electro Triangel Lean

Ønsker å bedre lønnsomheten med Lean – System Electro bygger kompetanse

-Målet vårt er å få en felles forståelse for hvilke tiltak vi må iverksette for å bli mer effektive. Slik vil vi oppnå bedre lønnsomhet, sier Roger Sylte, daglig leder hos System-Electro AS i Ålesund.
Lean Construction EL24 Ensiko Triangel Lean Team Norge

EL 24 Ensiko vil bli bedre – går kurs i Lean Construction

-Både ledelse og ansatte ønsker å bli bedre på leveringspresisjon og kvalitet. Nå tar vi i bruk Lean metodikk for å kunne gi våre kunder et bedre produkt, sier Hans Oscar Molvær, daglig leder hos EL 24 Ensiko AS.
LEAN-kurs Ålesund Triangel

Lean-kurs Ålesund – våren 2020

Velg å delta på åpne eller bedriftsinterne kurs.

Små Enheter AS vil sikre det beste barnevernstilbudet gjennom ISO sertifisering

Små Enheter AS tar kritikken som kommer mot barnevernstjenesten på alvor. De jobber mot kontinuerlig forbedring og standardisering av sine tjenester i henhold til kravene fra sine interessenter. Små enheter er en av de første private firmaene innen sin bransje som har gjennomført en omfattende kvalitetssikringsprosess og ISO sertifisering av sine tjenester.
Stavset Bygg Leankurs Triangel Norgeshus

Stavset Bygg AS har forbedret resultatet med Lean

-Vi hadde overforbruk på timer på våre prosjekter, og måtte gjøre noe raskt for å snu dette. Vi tok en strategisk beslutning på å satse på Lean. Nå har vi gjennomført en kompetanseheving hos alle ansatte, og dette har resultert i at vi har snudd resultatet fra underskudd til overskudd, sier Bjørn Andre Stavset, daglig leder hos Stavset Bygg AS.
Fordeler med interimleder Triangel

6 fordeler ved å leie en interimleder

Er virksomheten i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid? Ved å leie interimleder får du tilgang på lederkompetanse i en gitt periode.
Hva er Power BI Triangel Business Solutions

Så enkelt, raskt og besparende er det med Power BI!

Power BI settes enkelt opp for alle typer bedrifter, data hentes blant annet fra enkle Excelfiler eller store databaser. Visualisering i et interaktivt dashbord gir en lettfattelig oversikt over dine styringstall for daglig bruk, statistikker eller til styre- og strategimøter.
Thomas Fossum Lean Triangel

Triangel styrker sin kompetanse innen Helse og Omsorgssektoren

Ved ansettelsen av Thomas Fossum har Triangel tilegnet seg en ressurs med bred og lang ledererfaring innen Helse og Omsorgssektoren.

TT-Teknikk med trippel ISO-sertifisering

Våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre leveranser ivaretar alle kvalitets- og miljøkrav.
Gratulerer med Gult belte sertifisering Lean Triangel Lean Team Norge

Sjekk ut virksomheter som snudde underskudd til overskudd

-og reduserte skader, sykefravær og byggefeil ved å sette i gang forbedringsprosesser med Lean.
Triangel-Lean-samarbeid

Triangel Business Solution og Lean Team Norge innleder samarbeid

Triangel Business Solution AS inngår et samarbeid med Lean Team Norge AS, og styrker dermed sin satsing på Lean kurs og rådgivning.
ISO sertifisering 10-trinns gjennomføringsmodell ebok kvalitetssystem ISO standard ISO 9001 14001 45001 Triangel

ISO-sertifisering på 1-2-3

Bruk 10-trinns gjennomføringsmodell for å komme i mål med ISO-sertifisering i din virksomhet. Modellen støtter kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.
Sommerbrev 2019 Triangel

God sommer fra Triangel

Vi takker våre samarbeidspartnere for en spennende vår! Nå ønsker vi dere en fin sommer sammen med familien. Virksomheten tar nødvendigvis ikke ferie, så trenger dere hjelp med forretningsløsninger, styringssystem, midlertidig ledelse eller andre viktige valg kan du kontakte oss!
AquaNor Triangel Forretningsløsninge

Møt oss på Aqua Nor

Vi hjelper deg med å realisere dine gevinster ved hjelp av sømløs virksomhetsstyring. Velkommen til Aqua Nor 20.-23. august.
Forhandler ERP løsninger Triangel

Hvordan forhandle en ny ERP-løsning?

4 konkrete råd slik at du unngår de mest vanlige problemene - med potensielt høye omkostninger - når du velger et nytt ERP-programvaresystem til å styre virksomheten.
Dalen Industriservice velger interimleder fra Triangel

Dalen Industriservice – lykkes med omstilling til nye markeder

Vi gratulerer med vellykket satsing mot nye og gamle kunder.
Interimleder Jon Daniel Nesje Triangel

Lei en interimleder

Med Jon Daniel Nesje i teamet kan Triangel leie ut interimleder til din virksomhet. Når en leder slutter, eller virksomheten skal fusjonere, omorganisere, har et eierskifte eller er i en nedbemanningsprosess, kan dere trenge annen kompetanse enn det dere har fra før.
Prosjektstyring skybasert sharepoint Triangel

4 tips for bedre prosjektstyring

Hvor er siste versjon av filen? Hvordan ligger vi an med oppgavene? Har noen klar rapporten for neste milepæl? Prosjektstyringen din behøver ikke være slik!
Ditt Tiltak ISO sertifisering 9001 Triangel

Ditt Tiltak med ISO 9001 sertifisering – vi gratulerer!

-Våre kunder skal kunne stole på at organisasjonen har et velfungerende ledelse og styringssystem, sier Thomas Fossum, daglig leder Ditt Tiltak.
SharePoint utvikler Triangel

Triangel søker SharePoint utvikler

Vi tilbyr en innovativ stilling som SharePoint-utvikler for virksomhetsstyringssystemet minLedelse.
Avviksapp

Avviksapp for entreprenører

Triangel sin avviksapp registrerer avvik og forbedringsområder ved hjelp av bilde/film/tekst og/eller tale.
Styrk din forretningsløsning Triangel

Hvordan styrke din forretningsløsning

Forretningsløsningene utvikles i stadig større fart, men klarer vi å følge med på denne utviklingen?
Styrer virksomheten med Power BI Triangel

Triangel styrer hele virksomheten med Power BI

Alle beslutninger på alle nivå i bedriften tas nå med hjelp av virksomhetsstyringssystemene Power BI og minLedelse, sier Geir Brigt Hoff.
Kontinuerlig forbedring LEAN Triangel

Blir du ikke bedre? LEAN hjelper deg

For å lykkes bør man jobbe kontinuerlig med forbedring. Sjekk hvordan det står til i din virksomhet.
Øyvind Lervåg LEAN Triangel

Triangel styrker kompetansen innen LEAN gjennom ansettelse av Øyvind Lervåg

-Kontinuerlig forbedring er avgjørende for å lykkes i et stadig mer konkurranseutsatt og krevende marked. Gode og effektive prosesser, og ytterligere forbedring av disse, skaper lønnsomhet og trygghet mellom kunde og leverandør.
ISO-sertifisering sjekkliste fra Triangel Business Solutions

ISO sertifisering – sjekk om din bedrift er klar

Er du leder og kjenner deg igjen i følgende punkter? Da er nok din bedrift klar for å komme i mål med ISO sertifisering.
Ole Tom Holen

TRIANGEL BUSINESS SOLUTIONS – styrker kompetansen innen digital transformasjon!

Triangel utvider leveransekraften gjennom ansettelse av Ole Tom Holen. 

ISO-sertifisering – Investering for fremtiden!

Stranda Gjenvinning & Transport er mer enn klar for å møte fremtiden.
Vi søker systemutvikler Ålesund

Vi søker systemutvikler til vår avdeling i Ålesund

Triangel Business Solutions er et selskap med fokus på kundespesifikke løsninger innen Microsoft Dynamics NAV.
Triangel Solutions blir en del av Visma

Triangel Solutions blir en del av Visma

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for tids- og ressursstyring med oppkjøpet av Triangel Solutions AS.
Braathen Landskapsentreprenør

Ledende på attraktive uterom – naturlig å satse på ISO sertifisering

Som en innovatør i landskapsentreprenør-bransjen var det naturlig for Braathen Landskapsentreprenør at det også ble satset på ISO-sertifisering, som ett av de første selskapene i bransjen.
Ny rådgiver_Triangel Business Solutions

Vi søker rådgivere / samarbeidspartnere til Triangel Business Solutions AS

Vi er i første rekke interessert i deg som allerede har erfaring som rådgiver og dermed har en etablert kundeportefølje.
Fiskerinæringen oppgraderer forretningsløsninger Triangel

Fiskerinæringen ruster seg for fremtiden

Vi har i den siste perioden opplevd stor etterspørsel etter nyinstallasjoner og oppgradering av Microsoft Dynamics NAV for våre kunder.
Polyform ISO-sertifisering

Polyform går for trippel ISO-sertifisering

Våre produksjonsmetoder skal bidra til å bevare miljøet, både internt og eksternt. Å ISO-sertifisere vårt miljøstyringssystem er naturlig konsekvens for oss.
Villa Seafood

Villa Seafood oppgraderer Microsoft Dynamics NAV

Med oppgradering av systemet har de nå en topp moderne ERP-løsning og er rustet for fremtiden i forhold til effektivitet og krav til endringer i rapportering.
ebok forretningsløsninger

Hvordan velge riktig forretningsløsning?

5 gode råd for å lykkes når du skal velge en ERP-løsning
Stryvo -med ledelse i fokus

Stryvo har fokus på ledelse

Vi ser frem til å få full kontroll på våre KPI'er! Med grafisk fremstilling i kontrollpanelet blir dette oversiktlig og lett tilgjengelig. Dette sier Bjarte M. Olsen, Chief Operating Officer, Stryvo AS.
Ledelse med ett klikk

Tar du beslutninger basert på magefølelsen?

I minLedelse - får du dine nøkkeltall i sanntid, slik at du kan ta viktige beslutninger basert på riktig grunnlag. I løsningen finner du intuitivt dashboard og visualiseringer, slik at du kan presentere dataene dine på en måte alle kan forstå.
Rotek ISO-sertifisering

Rotek går for ISO-sertifisering

Vi er allerede sertifisert på ISO 9001. Denne sertifiseringen sikrer våre kunder presise og kvalitetsriktige leveranser. En naturlig forlengelse er å sertifisere vårt ledelsessystem for å ivareta arbeidsmiljø og vårt samfunnsansvar for det ytre miljøet.
Br Midthaug

Brødrene Midthaug – i god fart mot nye høyder

Uten gode verktøy mister vi kontrollen. Bruk av Microsoft Dynamics NAV som ERP-system passer vår virksomhet godt og er helt avgjørende for at vi skal kunne ha kontroll.
Richard og Jon Petter _Bragd Consulting Network

ISO sertifisering bidrar til høyere kvalitet – Bragd Consulting Network

Brukte ledelse og kvalitetssystemet minLedelse fra Triangel til gjennomføring av ISO sertifisering.
Aukra Maritime bruker minLedelse

Aukra Maritime – styringsdata i sanntid gir besparelser i millionklassen

minLedelse vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser. Slik unngår vi dyre forsinkelser.
minLedelse ledelsessystem

Proaktivt ledelsessystem – hjelper deg til å ta riktig beslutning

Ved hjelp av minLedelse kan du hente inn data fra alle dine IT-systemer i sanntid.
Hva er et ERP-system

Hva er et ERP-system?

Når du tenker på et ERP-system, tenker du da kun på en type enkelt dataløsning som du bruker i bedriften? I så fall ser du bare toppen av isfjellet. For hva er egentlig et ERP-system?

Bruker IT for å bli bedre – National Oilwell Varco/Midsund Bruk

Det viktigste for oss er at ERP-systemet og de tilhørende modulene fungerer stabilt slik at vi ikke får stopp i produksjonen.

Ny partner – stor verdi for ERP-kunder

Det er viktig at bedrifter har en sterk faglig partner på ERP-siden, slik at de får ha fokus på kjernevirksomheten!
Støren Treindustri forretningsløsning

Nødvending omstilling førte til suksess!

Støren Treindustri begynte omleggingen med å ta i bruk et nytt it-system. Vi gikk over til Microsoft Dynamics NAV, og systemet har vært utgangpunktet for den videre utviklingen av virksomheten.