Aukra Maritime bruker minLedelse

Aukra Maritime – styringsdata i sanntid gir besparelser i millionklassen

minLedelse vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser. Slik unngår vi dyre forsinkelser.

Aukra Maritime AS har valgt KPI styringsdata fra Triangel som gir bedriften beslutningsstøtte i sanntid. – På forhånd definerte vi hvilke forretningsområder som hadde høyest prioritet. Når sentrale personer i ledelsen er på reise får de umiddelbar varsling på mobil om uforutsette hendelser slik at de kan aksjonere omgående, sier daglig leder Per Arne Rindarøy. – Det vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser.

I en tid hvor det knives om markedsandeler, er Aukra Maritime avhengig av markedets beste ledelsessystemer for å oppnå konkurransefordeler. Disse fant selskapet i minLedelse fra Triangel, som baserer seg på standard Microsoft Office 365-verktøy. Systemet har lav brukerterskel og gir ledelsen grafisk oversikt og varsling av styringsdata. – Vi har store forventninger til utnyttelsen av verktøyet, påpeker han.

Millionbesparelser
Aukra Maritime har opp mot hundre kunder i sin portefølje. Rindarøy mener kontroll med prosjektstyring er avgjørende for å unngå store forsinkelser og kan bidra til besparelser i millionklassen. – Potensialet for å kutte kostnader er store og var en av årsakene til at vi gikk til anskaffelse av minLedelse. Systemet gjør at vi unngår reklamasjoner. Men, understreker han, det krever et proaktivt og løsningsorientert initiativ blant ledelsen for å unngå at problemer hoper seg opp i ettertid. 

Innovative produkter
Aukra Maritime er en leverandør av produkter til maritim sektor og offshorebransjen. Selskapet leverer mange typer kraner fra 1 til 1000TM fra knekkbom- til stivbomkraner for bruk om bord i alle fartøytyper. – Vi arbeider nå mot fiskeri- og oppdrettsanlegg som har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, sier Rindarøy. – Godt forankrede ledelsessystemer, som minLedelse, vil gi oss konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i markedet. Riktige produkter til konkurransedyktige priser gjør oss attraktive i markedet, påpeker han.

Proaktivt ledelsessystem
– Ledelsen må ta aktive grep i utvelgelsen av et proaktivt og skybasert ledelsessystem. Vi var med i prosjektering, utvikling og idriftsettelse av minLedelse, sier Rindarøy. – Samarbeidet med Triangel har fungert meget bra i alle faser av prosjektet. I over 18 år har vi benyttet forretningssystemene til Triangel, som så langt har fungert knirkefritt. Selskapet utvikler ‘state-of-the-art’- løsninger og er til å stole på. Samtidig har de kompetente medarbeidere som klarer å løse våre utfordringer.   

Stålkontroll med forretningsdriften 
I fjor ble Aukra Maritime introdusert overfor det nye ledelsessystemet minLedelse. 
– Vi fattet umiddelbar interesse og har frem til idriftsettelse vært med på å utvikle og påvirke utfallet. Med en smarttelefon og en app kan vi holde oss oppdatert om nøkkeltall i bedriften når vi er på reise. Det gir oss stålkontroll på innkommende ordre, økonomiske forhold og eventuelle prosjektforsinkelser. Fordi vi er mye på farta er vi avhengig av oppdaterte statusrapporter, sier Rindarøy. – Systemet vil på sikt medføre prosjektbesparelser. Vi er hele tiden ‘hands-on’ og kan ta fatt på problemene i forkant, før kostnadene løper løpsk, understreker han.

minLedelse på mobil

Med en smarttelefon eller et nettbrett kan ledelsen holde seg oppdatert om nøkkeltall når de er på reise.

God kontroll og styring 
minLedelse har et oversiktlig styringspanel som omfatter virksomhetens egne prosesser. – Det gir ledelsen nødvendig kontroll slik at de kan aksjonere raskt i tilfelle uforutsette hendelser, fra forsinkelser til bedre prosjektstyring, sier salgsdirektør Geir Brigt Hoff hos Triangel. – Gjennom rollestyrt tilgang, får de oversikt over all styringsdata. Ved overskridelse av kritiske punkt, får ledere og ansvarlige automatisk melding. 

Beslutningsstøtte i sanntid
KPI styringsdata fra Triangel gir Aukra Maritime beslutningsstøtte i sanntid. Vi får varsling på mobil om virksomhetskritiske områder slik at vi kan fatte riktige beslutninger. Her kan ledelsen enten sjekke ut positive nyheter i form av kontrakter eller prosjekter med økt timeforbruk og aksjonere før problemene oppstår. Vi får nå tilgang på de parametere som er viktigst for vår bedrift. 
Viktige KPIer for Aukra Maritime er tilslagsprosent, tilbudsmasse, nye ordrer, ordrereserve, avvik for- og etterkalkyle pr. prosjekt nedbrutt i fagdisiplin og teknisk gruppe. – Oppstår det endring i disse styringsdataene får vi omgående melding på smarttelefonen slik at vi kan handle raskt, sier Rindarøy. – Vi vil nå ta i bruk en egen modul for prosjektoppfølging. Det vil gi oss dem riktige kalkyler på pågående prosjekter. Løsningen er en integrasjon mot Visma. 

Proaktiv holdning
Ved nye prosjekter har Aukra Maritime full oversikt over fremdriftsplanene. Ved kritiske hendelser sendes det melding til ansvarlige ledere i virksomheten. Det er også varsling i forbindelse med bestillinger som har lang leveringstid. – Forsinkelser kan få konsekvenser for prosjektet. Derfor må vi unngå negative hendelser. I produksjonen har vi oversikt over antall timer som går med til montasjearbeid og kan dermed styre timeforbruket pr. prosjekt. Vi får også varsling dersom overforbruket øker. 

Deler dokumenter med leverandører
– Alle prosjekt har egne prosjektrom, der vi kan dele dokumenter og informasjon med leverandører. Fordelen er at vi får tilgang på siste versjon av møtereferat, maler, tegninger, servicerapporter og sertifiseringsplaner. Det gir oss viktig informasjon om prosjektfremdriften i minLedelse, avslutter Rindarøy. 

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelse- og styringssystem
  • Kvalitetsledelse
  • ISO-sertifiseringer
  • Strategi og forretningsprosesser
  • Salg og marked

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne