The inside story at Tassal Australia

tassal harvest lowres

WiseFish seafood software fully utilizes the power of standard Microsoft Dynamics NAV processes with minimum changes to NAV. This simplifies the upgrade process considerably.

Better WiseFish with an emphasis on deeper analysis of data

Triangel Wise fiskeriløsning analyse

-The key to success is software that provides us with key information in real time. We use WiseFish and WiseAnalyzer, both of which ensure that the status, along with performance and margin, are clear at the end of each day, says Guðmundur Smári Einarsson, G.RUN fish processing.

Midlertidig ansatt – fordel i en overgangsfase

Midlertidig ansatt Triangel Frode Berg

Er virksomheten i en vekstfase eller ønsker å vokse?

Eller fikk du et plutselig behov for å dekke inn en ressursmangel på bakgrunn av sykmelding, permisjon ol. Eller kanskje dere er i en rekrutteringsfase?

Vi leier markedssjef i 20 % stilling fra Grafia

Lei en markedssjef Triangel grafia

-For å nå potensielle kunder i en hektisk hverdag og med krav til personvern (GDPR) trengte vi å få tilført kompetanse på digital markedsføring for økt synlighet, sier Geir Brigt Hoff, CEO hos Triangel Business Solutions AS.

Små Enheter AS vil sikre det beste barnevernstilbudet gjennom ISO sertifisering

Små Enheter AS tar kritikken som kommer mot barnevernstjenesten på alvor. De jobber mot kontinuerlig forbedring og standardisering av sine tjenester i henhold til kravene fra sine interessenter. Små enheter er en av de første private firmaene innen sin bransje som har gjennomført en omfattende kvalitetssikringsprosess og ISO sertifisering av sine tjenester.

Stavset Bygg AS har forbedret resultatet med Lean

Stavset Bygg Leankurs Triangel Norgeshus

-Vi hadde overforbruk på timer på våre prosjekter, og måtte gjøre noe raskt for å snu dette. Vi tok en strategisk beslutning på å satse på Lean. Nå har vi gjennomført en kompetanseheving hos alle ansatte, og dette har resultert i at vi har snudd resultatet fra underskudd til overskudd, sier Bjørn Andre Stavset, daglig leder hos Stavset Bygg AS.

6 fordeler ved å leie en interimleder

Fordeler med interimleder Triangel

Er virksomheten i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid? Ved å leie interimleder får du tilgang på lederkompetanse i en gitt periode.

Så enkelt, raskt og besparende er det med Power BI!

Hva er Power BI Triangel Business Solutions

Power BI settes enkelt opp for alle typer bedrifter, data hentes blant annet fra enkle Excelfiler eller store databaser. Visualisering i et interaktivt dashbord gir en lettfattelig oversikt over dine styringstall for daglig bruk, statistikker eller til styre- og strategimøter.

ISO-sertifisering på 1-2-3

ISO sertifisering 10-trinns gjennomføringsmodell ebok kvalitetssystem ISO standard ISO 9001 14001 45001 Triangel

Bruk 10-trinns gjennomføringsmodell for å komme i mål med ISO-sertifisering i din virksomhet. Modellen støtter kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

God sommer fra Triangel

Sommerbrev 2019 Triangel

Vi takker våre samarbeidspartnere for en spennende vår! Nå ønsker vi dere en fin sommer sammen med familien. Virksomheten tar nødvendigvis ikke ferie, så trenger dere hjelp med forretningsløsninger, styringssystem, midlertidig ledelse eller andre viktige valg kan du kontakte oss!

Møt oss på Aqua Nor

AquaNor Triangel Forretningsløsninge

Vi hjelper deg med å realisere dine gevinster ved hjelp av sømløs virksomhetsstyring.
Velkommen til Aqua Nor 20.-23. august.

Hvordan forhandle en ny ERP-løsning?

Forhandler ERP løsninger Triangel

4 konkrete råd slik at du unngår de mest vanlige problemene – med potensielt høye omkostninger – når du velger et nytt ERP-programvaresystem til å styre virksomheten.

Lei en interimleder

Interimleder Jon Daniel Nesje Triangel

Med Jon Daniel Nesje i teamet kan Triangel leie ut interimleder til din virksomhet.
Når en leder slutter, eller virksomheten skal fusjonere, omorganisere, har et eierskifte eller er i en nedbemanningsprosess, kan dere trenge annen kompetanse enn det dere har fra før.

Ledelsessystem med kontroll på dokumenter

Kleive Betong Triangel Ledelsessystem

Triangels verktøy for prosjektoppfølging, minLedelse, har lav brukerterskel og gir oss stor gevinst ved at alle dokumenter samles på ett sted, sier Odd Kåre Amundsgård, daglig leder i Kleive Betongbygg AS.