Triangel bærekraftig business

Bærekraftig business – fra uvitenhet til forretningsmulighet – Del 1

Hvordan bruke bærekraft som en mulighet for forretningsutvikling og styrke sin konkurransekraft for slik å føre sin virksomhet inn i grønn vekst? Stort tema for dagens blogg, men likevel akk så viktig. Fordi dersom ikke bærekraft og vekst hører sammen, så oppnår vi heller ikke en bærekraftig forretningsmodell, og ingen blir interessert i å implementere dette i selskapet sitt. Dagens blogg gir en liten smakebit på prosessen.

For ordens skuld i denne bloggen så hopper vi bukk over hvorfor skal selskaper innføre bærekraft i sine strategier. Dette har det vært misjonert om såpass lenge nå, at nå er handlingens tid kommet. Hvordan komme i gang for å oppnå grønn vekst er derfor temaet. Vesentlighetsanalysen er utført og selskapet ditt har begynt å rapportere og ta vårt ansvar gjennom om å redusere egne negative eksternaliteter, så hva nå?

Hvordan komme videre etter at rapporteringen er kommet i gang. Hvordan skal vi nå komme dit at vårt selskap blir «en del av løsningen» og kaster lys, der vi faktisk håndterer andres negative eksternaliteter?

Se modell av Jørgensen og Pedersen, 2015.

Verktøyene

Let frem verktøyene du trodde var støvet ned, eller som brukes en sjelden gang. Begynne med en grønn Swot. Ja du hørt riktig, en grønn SWOT er et godt verktøy for å å estimere ulike eksterne og interne faktorer som påvirker et selskaps evne til å oppnå strategiske mål. World Resources Institute har anbefalt å benytte SWOT i den kreative prosessen i retning av å finne mer bærekraftige løsninger og gjøre bedre strategiske valg. Swot-analyser er grunnlaget for utvikling av strategiske og operative planer og markedsplaner nedbrutt til måneds- og ukeplaner i bedriftene. SWOT-analysen legger premissene for hele planleggingshierarkiet i bedriftene. Videre er det et godt virkemiddel for å kommunisere og diskutere viktige strategiske valg. Alle utfordringer og muligheter knyttet til bærekraft kan på en oversiktlig måte fremstilles, og valg kan synliggjøres.

Under er et eksempel på en grønn SWOT.

Triangel SWOT

Grønn Swot utføres gjerne helst som en workshop med flere ansatte (eller ledergruppe) for å få løftet frem flest mulig av faktorene. Det anbefales på det sterkeste å ta inn en ekstern ressurs som fasliteter og legger til rette, av flere grunner. Mest av alt for at selskapet ikke skal bli for «navlebeskuende», men virkelig avklare realitetene.

Neste verktøy er en grønn BCG matrise. Også et verktøy av eldre årgang men du verden den fungerer fortsatt i dag. Tidlig i 70 årene utviklet Boston Consulting Group sin såkallede «Growth-Share-Matrix» – BCG matrisen. Den revolusjonerte strategisk tenkning ved å vise at det å la hver enhet finansiere sin egen vekst er nøkkelesen til fiasko. I stedet bør du forvalte en portefølje av enheter som en helhet.

Ku (nyttedyr) [Cash Cow]: En bedriftsenhet/produkt som har stor markedsandel i et modent, sakte voksende marked. Kua genererer som regel mer kapital enn den selv trenger til driften.

Hund (kjæledyr) [Dog]: En bedriftsenhet/produkt med liten markedsandel i et modent, sakte voksende marked. Den går kanskje ikke i minus, men binder uansett opp kapital som kunne blitt anvendt bedre annetsteds. Med mindre den har en viktig, strategisk verdi for organisasjonen, eller det er muligheter for å øke markedsandelen, kan det være best å kvitte seg med den.

Stjerne [Star]: En bedriftsenhet/produkt med stor markedsandel i ett nytt, raskt voksende marked (grønne behov/lovreguleringer). Stjernene genererer kanskje kontanter, men siden markedet er nytt og voksende, må organisasjonen antagelig skyte inn ekstra kapital for å holde på markedsandelen. Hvis stjernen forblir en suksess, kan den etter hvert bli ei ku.

Spørsmålstegn [?]: En bedriftsenhet/produkt med liten markedsandel i et nytt, raskt voksende marked (grønne innovasjoner). Denne bedriftsenheten trenger investeringer for å øke markedsandelen. Det er imidlertid ingen garanti for å lykkes, derav spørsmålstegnet. Den vil altså bli stjerne om den lykkes, og hund om den mislykkes

Anvendt på denne måten kan man strategisk analysere seg frem til nye forretningsmuligheter og slik stake ut nye strategisk kurser som kan føre selskaper inn i nye vekstmarkeder. Det anbefales igjen å benytte ekstern fasilitator/bistand for å sørge for at prosessen blir så nær opp til sannheten som mulig. Studier viser at rene interne prosesser blir ofte litt for «glansbildet». Her kan selvsagt vi i Triangel bistå på beste måte. Vi har lang erfaring i strategiarbeid med selskaper, og i tillegg solid kompetanse på bærekraftig forretningsutvikling.

"Håper dette gav en liten smakebit og idè om prosessen. Dette var del 1. Del 2 kommer etter hvert, så er bare å følge med videre" 😊

Veien til bærekraftig virksomhet

Gratis e-bok

Følg Triangel sin 5-trinns gjennomføringsmodell for å bli en bærekraftig virksomhet

Dette er noe vi i Triangel kan være med å bistå med, ta kontakt for en uforpliktende samtale eller presentasjon av hva vi kan bistå med 👍🏻

Velin er disiplinert og pålitelig rådgiver med faglig fordypning innen digital transformasjon, logistikk, Lean, ERP, innkjøp og markedsføring, prosjektledelse, drifts- og vedlikeholdsledelse, bærekraftig produksjon, utvikling og styring av verdikjeder.

velin@triangel.no
+47 958 78 082

Del gjerne