Triangel Bærekraftig business

Bærekraftig business – fra uvitenhet til forretningsmulighet – Del 2

Hvordan bruke bærekraft som en mulighet for forretningsutvikling og styrke sin konkurransekraft for slik å føre sin virksomhet inn i grønn vekst?

Dagens blogg er en fortsettelse på blogg med samme tema. (Se tidligere Del 1)

Strategiarbeidet er påbegynt, og vi har utført grønn SWOT og grønn BCG matrise, nå skal vi ta veien opp trappen. Grønn vekst trappen er utviklet av Per Espen Stoknes – som er professor og ansvarlig for faget Grønn vekst på BI. Den er et svært godt verktøy for å kartlegge og lage seg mål underveis i prosessen.

Triangel sin grønne forretningsmodell

Trappen i modellen under viser hvordan man kan jobbe seg videre oppover, der målsettingen er å oppnå en grønn forretningsmodell. En god metodikk kan være å lage seg målsettinger underveis som er knyttet til årstall og hva skal oppnås. Eksempel på dette kan være at når vi når toppen på trappa er vår forretningsmodell 100 % sirkulær. Vi har gått fra en lineær modell til en sirkulær produksjon. Vi har fått full kontroll på klimautslipp er og blitt utslippsfrie som bedrift. Veien dit er det denne trappa handler om.

Hva skal til?
Først må vi gjøre en husrengjøring dette vil si å kartlegge hva vi gjør, hva kan gjøres bedre, kanskje sertifisere oss på ISO 9001, 14001 og 45001 slik at vi har et godt fundament å bygge videre på? Deretter må vi jobbe oss gjennom leverandørene og sette tydelige leverandørkrav på både etiske og miljømessige forhold. Er deres selskap omfattet av åpenhetsloven, er dere pliktige til å utføre aktsomhetsvurderinger og sette krav til leverandører (se blogg om dette). Deretter må vi se an vår drift, mulig må denne legges om eller effektiviseres.

Her finnes det jo også gode verktøyer, eksempelvis LEAN kan være noe, og kanskje må vi ut å søke midler, f.eks. gjennom ENOVA, Skattefunn, Innovasjon Norge, m.m. for å oppnå det vi ser for oss. Neste trinn er produktportefølje og nå begynner det å bli virkelig spennende, for nå snakker vi gjerne innovasjoner eller en ny stjerne (jfr. BCG matrisen) eller et produkt vi allerede har, men som må tilpasses bedre fremtidens grønne krav (jfr. SWOT analyse) Deretter er øverste trinn oppnådd som er en grønn forretningsmodell, og vårt selskap bidrar dermed til en bedre verden og spennende grønne løsninger. Det er jo noe virkelig å trakte etter ikke sant 😊

Om du synest at alt dette høres jo flott og bra ut, men fortsatt sliter med å komme i gang, så fortvil ikke, hjelpen finnes hos Triangel – det er bare å ta kontakt så ser vi dette i fellesskap og hjelper dere godt i gang.

Veien til bærekraftig virksomhet

Gratis e-bok

Følg Triangel sin 5-trinns gjennomføringsmodell for å bli en bærekraftig virksomhet

Dette er noe vi i Triangel kan være med å bistå med, ta kontakt for en uforpliktende samtale eller presentasjon av hva vi kan bistå med 👍🏻

Velin er disiplinert og pålitelig rådgiver med faglig fordypning innen digital transformasjon, logistikk, Lean, ERP, innkjøp og markedsføring, prosjektledelse, drifts- og vedlikeholdsledelse, bærekraftig produksjon, utvikling og styring av verdikjeder.

velin@triangel.no
+47 957 49 126

Del gjerne