Bærekraftstrategi- og styring

  • Etablere en klar visjon og en bærekraftstrategi basert på virksomhetens prioriteringer og interessenters forventninger. Verktøy: interessentanalyse, vesentlighetsanalyse, datainnsamling og analyse.
  • Etabler en styringsmodell som klargjør roller, ansvar og sikrer handling
  • Utvikle og iverksette løsninger som svarer til virksomhetens bærekraftsutfordringer og muligheter
  • Kontrollere, rapportere og måle innvirkning, for å sikre langsiktige og bærekraftige resultater
  • Utarbeide en kommunikasjonsplan og hvordan denne skal implementeres i organisasjonen og eksternt

Som med alt annet arbeid så må en starte et sted, og det er vanlig å endre målsettinger underveis. En situasjonsanalyse er noe vi anbefaler til å begynne med, slik at virksomheten får kartlagt sin nåværende situasjon. Begynn med å hente inn tallmateriale, og få satt disse i et system. Når dagen kommer og dere ønsker å få satt opp et klimaregnskap, så er tallmaterialet klart.

Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette å bruke denne nettsiden samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler