Kontinuerlig forbedring LEAN Triangel

Blir du ikke bedre? LEAN hjelper deg

For å lykkes bør man jobbe kontinuerlig med forbedring. Sjekk hvordan det står til i din virksomhet.

Sjekkliste for LEAN

I vår eBok forteller vi om hvordan du kan komme i gang med LEAN og forbedring av din virksomhet. Våre rådgivere hjelper deg i gang.

Kontinuerlig forbedring LEAN Triangel

Gratis eBok: LEAN – Veien til kontinuerlig forbedring

ebok LEAN kontinuerlig forbedringsarbeid Triangel

I denne guiden ønsker vi å gi deg ett innblikk i hva du kan gjøre for å ta i bruk de viktigste prinsippene og metodene for kontinuerlig forbedring av din bedrift.

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg
Del gjerne