Br Midthaug

Brødrene Midthaug – i god fart mot nye høyder

Uten gode verktøy mister vi kontrollen. Bruk av Microsoft Dynamics NAV som ERP-system passer vår virksomhet godt og er helt avgjørende for at vi skal kunne ha kontroll.

Brødrene Midthaug AS er Norges største leverandør av trapper, rekkverk og balkonger med egen fabrikk på Kleive utenfor Molde. Selskapet leverer hovedsakelig til det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet via underentrepriser inkludert montering til entreprenører.

Medarbeideren er viktigst – IT-system er hjelpemiddelet

Tøff konkurranse og pressede priser har over de siste årene gitt Brødrene Midthaug en lavere omsetning enn det selskapet hadde budsjettert med. – I denne perioden evnet vi ikke godt nok å kutte kostnader tilstrekkelig til å håndtere denne svikten, sier administrerende direktør Erland Pettersen.

Kunder verdsetter kvalitet

Høsten 2016 har derimot vist en veldig positiv utvikling. – Selskapet har gjennomført mange ulike kostnadsreduserende tiltak for å øke konkurransekraften, forklarer Pettersen. – Dette har vært helt nødvendig selv om dette også dessverre har medført bemanningsreduksjoner.

I tillegg har vi spisset vår tilnærming til markedet ved å forsøke å skape sterkere relasjoner til viktige store kunder. Konkurransen er fortsatt veldig hard, men samtidig ser vi at kundene også verdsetter kvaliteten på våre produkter. Selskapet har fortsatt mye å jobbe med, men det ser i alle fall ut til at vi leverer et positivt resultat i 2016.

Trygg produksjonsprosess med Microsoft Dynamics NAV

Brødrene Midthaug AS har også brukt ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV som en del av snuoperasjonen. – IT-systemer skal først og fremst være et hjelpemiddel, sier Pettersen. – Det vil alltid være medarbeideren som er den viktigste innsatsfaktoren. Men, uten gode verktøy mister vi kontrollen. Bruk av Microsoft Dynamics NAV som ERP-system passer vår virksomhet godt og er helt avgjørende for at vi skal kunne ha denne kontrollen.

Leverandør som forstår kundens behov

Triangel forstår våre behov

Triangel har, ifølge Pettersen, vært en svært viktig samarbeidspartner. – For oss er det viktig å ha en leverandør som forstår vår virksomhet og som således også forstår våre behov. Dette er både tidsbesparende og det bidrar til å øke kvaliteten på leveransene.

Videreutvikling steg for steg

Dette samarbeidet vil fortsette i 2017. Sammen med Triangel jobber Brødrene Midthaug nå med innføringen av et topp moderne avvikssystem for å rapportere avvik. – Dette er viktig for oss med tanke på forbedringsarbeid i hele organisasjonen, sier Pettersen. – Vi vurderer også nå å implementere minTimeliste fra Triangel til resten av organisasjonen. Dette gjør vi for å få til en enhetlig timefangst. 

Installasjonen består av

Dynamics NAV er integrert med timeregistreringssystemet minTimeliste og Compello Fakturagodkjenning (fakturaprosessen fra scanning til godkjenning), begge skybaserte løsninger.

 

La oss ta en prat angående Microsoft Dynamics NAV

Ta kontakt med Ole Tom Holen

Ole Tom er Key Account Manager og har lang erfaring innen endringsledelse, digital transformasjon samt implementering og bruk av Microsoft sine løsninger; Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central og PowerBI.

ole.tom.holen@triangel.no
+47 99 59 99 59

Ole Tom Holen
Del gjerne