ESG-rapportering og taksonomien

Triangel-eu-taksonomi
  • Utvikle robuste ESG- og bærekraftsindikatorer
  • Velge og tilpasse rapporteringsrammeverk som måler vesentlig miljømessig- og samfunnsmessig påvirkning, samt aktsomhetsvuderinger
  • Utforme prosesser for datainnhenting og interne kontrollsystemer
  • Øke verdien og validiteten av ikke-finansiell informasjon ved å revidere og attestere informasjonen
  • Utarbeide en plan på og styrke kommunikasjonen av dine resultater både internt og eksternt på en troverdig måte

Veien til bærekraftig virksomhet

Gratis e-bok

Følg Triangel sin 5-trinns gjennomføringsmodell for å bli en bærekraftig virksomhet

Dette er noe vi i Triangel kan være med å bistå med, ta kontakt for en uforpliktende samtale eller presentasjon av hva vi kan bistå med 👍🏻

Velin er disiplinert og pålitelig rådgiver med faglig fordypning innen digital transformasjon, logistikk, Lean, ERP, innkjøp og markedsføring, prosjektledelse, drifts- og vedlikeholdsledelse, bærekraftig produksjon, utvikling og styring av verdikjeder.

velin@triangel.no
+47 957 49 126