Styrk din forretningsløsning Triangel

Hvordan styrke din forretningsløsning

Forretningsløsningene utvikles i stadig større fart, men klarer vi å følge med på denne utviklingen?

Vær ærlig med deg selv og tenk over hvor mye du tar i bruk av nyheter som bli lagt ut i systemene. Har du fokus på å bli bedre innen utnyttelse av systemene du har på din arbeidsplass? Setter du av tid til å oppdatere deg selv og organisasjonen?

Ser vi tilbake noen år så fungerte det godt å ha et ERP-system i samme versjon i 5 til 10 år. Da løsningen var utdatert og behovet for nytt system ble prekært, så startet den lange prosessen med valg av nytt system. Ofte med en målsetning om å ta alt på en gang innenfor hele virksomheten.

 

ERP-løsninger du kan utvide ved behov

For Triangel sine kunder som kjører Microsoft Dynamics NAV, er Dynamics 365 Business Central den naturlige veien videre. Om en ønsker skybasert eller lokal installasjon så anbefaler vi å oppdatere jevnlig slik at du til enhver tid utnytter ditt moderne ERP-system.

I Dynamics 365 økosystemet tilbys de sentrale Microsoft løsningene samt 3. parts forretnings-applikasjoner fra AppSource. Flere av våre kunder opplever gode resultater av å bygge videre med å ta i bruk ny ERP funksjonalitet for å effektivisere prosessene.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Vi ser i krystallkulen – samarbeidsmøte mellom kunde og leverandør

Vi ser i krystallkulen – samarbeidsmøte mellom kunde og leverandør

Vårt konsept for samarbeidsmøter bringer oss sammen og utfordrer begge parter til å kikke litt i krystallkulen, for da å gi hverandre innspill på hva som blir viktig fremover.

Triangel ønsker å være en samarbeidspartner som, i tillegg til å levere forretningsløsninger, er med på å hjelpe kunden til å effektivisere. I tillegg til å ha personell med spesialkompetanse innen det tekniske har vi konsulenter med lang ledererfaring, som har som mål å bidra til at ny teknologi utvikler og effektiviserer kundens prosesser.

For å møte fremtidens krav til konkurranse så må vi alle kunne levere mer kostnadseffektivt en vi gjør i dag. Teknologien hjelper oss med deler av dette, men samspillet mellom mennesker er en forutsetning for å lykkes.

Den såkalte trappetrinns-modellen har en klar strategi for hvilke områder en ønsker å utvikle. Gjennomføringen gjøres gjennom periodiske møter slik at organisasjonen klarer å absorbere endringene.

Samspill med kunde

Triangel tilbyr forretningsløsninger

Vi tilbyr både ERP systemet Dynamics 365 Business Central og konsept for samhandling mellom oss og deg som kunde. Vi har fokus på støtte deg som kunde i et stadig tøffere marked.

Ta kontakt med Ole Tom Holen

Ole Tom er Key Account Manager og har lang erfaring innen endringsledelse, digital transformasjon samt implementering og bruk av Microsoft sine løsninger; Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central og PowerBI.

ole.tom.holen@triangel.no
+47 99 59 99 59

Ole Tom Holen
Del gjerne