Triangel-linjebygg-midthaug-ERP-samarbeid

Hyggelig markering av god ERP leveranse

Hyggelig markering av godt levert arbeid, både fra kunde og leverandør. Fredag 1. desember markerte Triangel, sammen med to av sine ERP kunder, starten på adventstiden med en uformell julelunsj i Molde !

Triangel har siden våren 2022 jobbet sammen med IT avdelingen hos BRØDRENE MIDTHAUG AS med re-etablering av ERP systemet (tidligere Navision 2013, nå Microsoft Business Central) samt tilhørende støtteapplikasjoner. Som en del av re-etableringen har man også, i fellesskap, analysert de viktigste forretningsprosessene hos kunden, og videreforedlet disse gjennom forbedring av tekniske støttesystemer. 

Hos LINJEBYGG AS, som er en del av den internasjonale ALTRAD gruppen har Triangel levert lokal prosjektledelse i bedriftens forestående transformasjon til morselskapets operasjonelle modell. Dette arbeidet har inkludert migrering til nytt ERP system, samt bytte av diverse støttesystemer til fordel for en homogen portefølje mer lik de andre datterselskapene i det internasjonale Altrad systemet.

Begge kundene har som målsetning å få de nye ERP systemene i drift før våren. Henholdsvis i februar og i mars 2024.

Del gjerne