Kvalitetsledelse ISO-sertifisering

ISO-sertifisering – er din bedrift klar?

Sjekklisten hjelper deg i gang.

ISO-sertifisering viser at du tar kvalitet på alvor. Med et ISO 9001 sertifikat så viser du at ditt ledelsesystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse, og at din bedrift er funnet å være i tråd med denne standarden.

Er du leder og kjenner deg igjen i følgende punkter?
- da er din bedrift klar for ISO-sertifisering:

  1. Bedriftens strategiske retning er definert
  2. Du kjenner dine kunder, leverandører, ansatte og andre samarbeidspartnere
  3. Tenker gjennom muligheter og trusler før du iverksetter
  4. Tar lærdom av eventuelle feil som gjøres
  5. Ansvar og roller er tydelig definert
  6. Du kjenner «pulsslagene» i bedriften
  7. Ledelsens er aktivt engasjert for å utvikle bedriften
  8. Har en brukervennlig IT-løsning som støtter opp om ditt ledelsessystem

Triangel leder deg frem til ISO-sertifisering - ta kontakt

Ta kontakt med Ole Tom Holen

Ole Tom er Key Account Manager og har lang erfaring innen endringsledelse, digital transformasjon samt implementering og bruk av Microsoft sine løsninger; Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central og PowerBI.

ole.tom.holen@triangel.no
+47 99 59 99 59

Ole Tom Holen
Del gjerne
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email