ISO sertifisering 10-trinns gjennomføringsmodell ebok kvalitetssystem ISO standard ISO 9001 14001 45001 Triangel

ISO-sertifisering på 1-2-3

Bruk 10-trinns gjennomføringsmodell for å komme i mål med ISO-sertifisering i din virksomhet. Modellen støtter kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

10-trinns gjennomføringsmodell for ISO sertifisering

Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell gjennomføres som et prosjekt.
Prosjektet definerer klare oppgaver og milepæler, og tydliggjør roller og ansvar for gjennomføringen fra start til slutt. Kunden kan bestemme selv egeninnsatsen i prosjektet ut fra egen kompetanse og kapasitet. Prosjekt som lykkes har en dedikert person i bedriften og en ledelse som viser tydelig eierskap til prosjektet.

Last ned 10 trinns gjennomføringsmodell for ISO sertifisering

I denne guiden får du et raskt innblikk i hvordan du enkelt kommer frem til en ISO sertifisering. Du går gjennom en enkel sjekkliste og du får modeller for gjennomføring i hvert trinn.

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Gratis eBok

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å kommer i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

Hvorfor skal du ta ISO sertifisering?

ISO sertifisering er et gyldig bevis på at ditt ledelsessystem er iht. internasjonale krav.

Vi bistår deg i veien mot ISO sertifisering

Innføring av ledelse og kvalitetssystem kan være omfattende, Triangel bistår med rådgivning og oppfølging innen kvalitets-, HMS- og miljøstyring. Velg om du vil ha hjelp til hele, eller deler av prosessen.

Våre rådgivere er sertifisert og har lang erfaring og fagkompetanse innen bl.a. ISO 9001 (Ledelsessystemer for kvalitet), ISO 45001 (HMS), ISO 14001 (Ytre miljø) og ISO 27001 (IT-sikkerhet).

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Styringssystem
  • ISO-sertifiseringer

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt

Aktuelt

Del gjerne