iso-sertifisering-trinagel-installatøren-Oslo

ISO sertifisering til Installatøren Oslo AS

Vi gratulerer Installatøren Oslo AS med sertifisering innenfor 3 standarder, ISO 9001 – Kvalitet, ISO-14001 – Ytre Miljø og ISO 45001 – Arbeidsmiljø.

Installatøren har alltid stilt høye krav til seg selv. «Dette er et synlig bevis ovenfor eksisterende og nye kunder, våre ansatte, våre leverandører og andre interessenter, at Installatøren Oslo AS tar kvalitet på alvor, at vi har gode rutiner som reduserer miljøpåvirkningen, og ikke minst at vi har ansatte som blir involvert i å ta de rette beslutningene for målrettet utvikling av kompetanse og arbeidsmiljø»

– Rolf Vidar Grønvoll Aaen – daglig leder i Installatøren Oslo. 

Som kjent øker kravene fra særlig offentlige oppdragsgivere om at bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag, må kunne vise til systemer for kvalitet og miljø som er sertifisert av tredjepart. Byggherrer som Nye Veier, Bane Nor, Oslo kommune og ett økende antall kommuner stiller allerede i dag slike krav, eller har varslet at krav vil bli stilt om kort tid. 

«Dette var ett viktig strategisk valg for vår bedrift – som sikrer tilgang til eksisterende og nye markeder. Ikke minst støtter det opp om at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver, slik vi kan tiltrekke oss de beste folka»

– sier Rolf Vidar Grønvoll Aaen. 

Valgte å bruke Triangel

«Vi så det ville by på utfordringer å sette i gang med dette på egenhånd. Vi valgte derfor å bruke Triangel som rådgivende partner for å sikre en god og forankret gjennomføringsprosess, og vi valgte samtidig å implementere minLedelse som system for å holde orden på dokumentasjonen»

Raskere enn forventet

Samarbeidet med Triangel og Øyvind har vært en av hovedgrunnene til at vi kom i mål så raskt som vi gjorde. Vi fikk en på laget som hjalp oss å sette fart og retning i et for oss veldig omfattende prosjekt, og som på en trygg og god måte tok oss igjennom dette frem til endelig sertifisering. 

«Vi gleder oss til fortsettelsen og våren som kommer» – sier Rolf-Vidar 

 

Installatøren Oslo AS er en del av Installatøren Gruppen som består av selskaper på elektroinstallatørsiden med lokasjoner i Fredrikstad, Oslo, samt Indre Østfold. Bedriften har 65 faste ansatte og en omsetning i 2020 på ca. 80 millioner kroner.  

Kontinuerlig forbedring LEAN Triangel
Øyvind Lervåg fra Triangel

Triangel bistår dere med ISO sertifisering og valg av kvalitetssystem

Last ned gratis eBok her: https://www.triangel.no/e-boker/

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel
ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel
Del gjerne