ISO-sertifisering

Kvalitetssystem - ISO

Vi bistår dere med ISO sertifisering og valg av kvalitetssystem

Ledelse- og kvalitetssystem
Vi bidrar med rådgiving som hjelper den enkelte virksomhet til å definere og realisere sitt behov for kvalitetsstyringssystem, med fokus på kundetilfredshet og effektiv drift.

ISO-sertifisering
Vi har rådgivere som er internasjonalt sertifiserte kvalitetsledere som kan hjelpe din bedrift til ulike ISO-sertifiseringer.

 

Kvalitetsystem-ISO

ISO-standardene

ISO 9001:2015
Kvalitetssystem

Ivaretar og sikrer bedri ens fokus på kunden, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, faktabasert beslutnings-taking og relasjonsledelse.

ISO 14001:2015
Ytre Miljø

Standarden er utviklet for å hjelpe bedri er med å lykkeskommersielt uten at det går påbekostning av det ytre miljø.

ISO 27001:2015
Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

Standarden er utviklet for å sikre konfidensiell og forretningskritisk informasjon på en systematisk og effektiv måte.

 ISO 45001:2015
Arbeidsmiljø

Hensikten med den standarden er
å gi bedri er et godt verktøy ogmetodikker som medarbeider- involvering slik at man sikrer godeprosesser. De e reduserer risikoen forjobbrelatert sykdom og skade, samt økt medarbeider lfredshet.

Slik kommer din virksomhet i mål med ISO-sertifiseringer

Last ned vår gratis e-Bok som guider deg frem til ISO-sertifisering. 

Kontakte våre rådgivere – de bistår i arbeidet med å få på plass ISO-sertifiseringene 

ISO sertifisering

Kvalitetsledelse - Veien til ISO-sertifisering

ebok 10-trinns gjennomføringsmodell ISO-sertifisering Triangel

Følg Triangel sin 10-trinns gjennomføringsmodell for å kommer i mål med ISO-sertifisering for din virksomhet.

REFERANSER:

Rotek ISO-sertifisering

Rotek går for ISO-sertifisering

Vi er allerede sertifisert på ISO 9001. Denne sertifiseringen sikrer våre kunder presise og kvalitetsriktige leveranser. En naturlig forlengelse er å sertifisere vårt ledelsessystem for å ivareta arbeidsmiljø og vårt samfunnsansvar for det ytre miljøet.

Les mer »
Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelse- og styringssystem
  • Kvalitetsledelse
  • ISO-sertifiseringer
  • Strategi og forretningsprosesser
  • Salg og marked

Våre rådgivere er internasjonalt sertifiserte kvalitetsledere.

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt