LEAN

Lean - verdens mest brukte forbedringsmetodikk

 – nå også som online kurs

HVA ER LEAN?

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing i arbeidsprosessene. Lærer man hvor man skal lete etter denne sløsingen og får gjort noe med det vil effektiviteten øke. Dette legger forholdene til rette for økt lønnsomhet. Lean handler i veldig stor grad om å gjøre ting «rett første gangen», standardisering av arbeidsmetodikker, involvering av ansatte og visualisering av resultater. Lærer man mer om dette, vil man skape en kultur for forbedring i bedriften, noe kundene vil synes er meget positivt.

Gratis eBok
Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring».  

Online Lean-sertifisering
- coaching i etterkant av kurset er inkludert​

Nå får du Lean-sertifisering online i virituelle rom sammen med våre erfarne Lean Coacher og andre kursdeltakere. Kursinnholdet er utprøvd og gjennomført for flere tusene delakere. 

Gjennomføring

To dager før kursstart mottar du en link til din personlige kursportal. Der kan du:

 • Laste ned kompendier og annet materiell
 • Gå inn i virituelt kursrom og grupperom
 • Ta eksamen
 • Laste ned kursbevis ved bestått eksamen

Du trenger: PC med internett, kamera og mikrofon.

Alle kursene kan gjennomføres bedriftsinternt – spør oss!

LEAN KURS

Lean Ledelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og hva som skal til for å etablere gode rammer for et Lean-prosjekt. Kunnskapen du får skaper trygghet til å gjøre smarte og riktige valg, slik at man øker sannsynligheten for å suksess. Vi lager planer og setter mål for gjennomføring av forbedringsprosjektet. I tillegg får du inkludert personlig Coaching i etterkant av kurset rundt implementering av Lean i egen virksomhet.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

Innhold i kurset

 • Forståelse for lean prinsipper og filosofi
 • Lean ledelse og lederskap – hva Lena betyr for ledere i virksomheten.
 • Verdier, visjon og strategi i et Lean perspektiv
 • Overordnede mål relatert til – kunder, ansatte og effektivitet
 • Overordnet verdistrøm for virksomheten
 • Definere pilot for Lean
 • Tidsplan, ressurser og forberedelse til pilot.
 • Kunde- og medarbeidertilfredshet
 • Intern kommunikasjons-strategi.

LEAN KURS FOR MEDARBEIDERE

Gult Belte Sertifisering

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og de mest vanlige verktøy og metoder som benyttes i Lean. Du lærer sentrale deler av «Lean språket» som er viktig i kommunikasjon med teamet eller virksomheten du jobber i.

Innhold i kurset

 • Hva er lean? Hvor kommer Lean fra?
 • Hva er sløsing? Hvordan identifisere sløsing og finne tidstyver? Vi lærer å se med Lean øyne!
 • Kjente og nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, så som Standardisering, 5S, Verdistrømanalyse, A3 og ulike typer Lean Tavler som er sentrale i hverdagen.
 • Temaene og verktøyene bygger vi rundt det som er relevant for deltagerne.
 • Eksempler fra andre relevante virksomheter trekkes frem i kurset.
 • Lean på privaten? Eksempler er det mange av – vi deler noen.
 • Vi bygger sammen en lean plan for din videre Lean-reise. Materiellet som du får utlevert blir som et treningsprogram du kan ta frem etter kurset.
Sertifisering
Gult belte sertifisering er første steg i vårt sertifiseringsprogram, og du kan bygge videre til grønt og sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean. Vi avlegger nettbasert ferdighetstest etter kurset. Når testen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

LEAN KURS FOR MEDARBEIDERE

Lean Construction
inkl. Gult Belte Sertifisering

I tillegg til grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett, metoder og språk, setter vi av en ekstra dag til Lean Construction / Project.  Gjennom simulering, teori og refleksjon, vil metodene som er utarbeidet gi deg nødvendig kompetanse om hvordan du kan gjennomføre prosjektene raskere, med færre feil, med høyere kvalitet, og dermed mer lønnsomme prosjekter.

Innhold i kurset

 • Hva er lean? Hvor kommer Lean fra?
 • Hva er sløsing? Hvordan identifisere sløsing og finne tidstyver? Vi lærer å se med Lean øyne!
 • Kjente og nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, så som Standardisering, 5S, Verdistrømanalyse, A3 og ulike typer Lean Tavler som er sentrale i hverdagen.
 • Planlegging og gjennomføring av Lean prosjekter.
 • Teori og begreper innen Lean Construction.
  Bakoverplanlegging (metoder og verktøy for framdriftsplanlegging).
 • Soneinndeling og takt.
 • Tavlemøte/koordineringsmøter.
 • Lean Construction og effektiv Rigg/drift og byggeplasslogistikk.
 • Vi bygger sammen en plan for deg og din videre Lean-reise. Materiellet som du får utlevert blir som et treningsprogram du kan ta frem etter kurset.

Sertifisering
Gult belte sertifisering er første steg i vårt sertifiseringsprogram, og du kan bygge videre til grønt og sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean. Vi avlegger nettbasert ferdighetstest etter kurset. Når testen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

LEAN KURS FOR LEDERE OG DEM SOM VIL LITT MER

Lean Grønt Belte med Sertifisering

Kurset gir deg økt kunnskap om Lean-tankesett samt og et sett med sentrale verktøy rundt Design og Ledelse og praktisk gjennomføring av Lean prosjekt. Lean-lederen sin rolle og utøvelse er helt avgjørende for å lykkes med kontinuerlig forbedring i teamet eller virksomheten du jobber i.

Kurset er bygget for å skape inspirasjon og begeistring og blir gjennomført i en kombinasjon av, simulering, trening, rollespill, refleksjon og relevante eksempler. 

Innhold i kurset

 • Hva er Lean Ledelse? Hvordan er det i din virksomhet? Vi har rollespill og trener på relevante situasjoner.
 • Hva er endringsledelse – hvordan håndtere endringsmotstand?
 • Hvordan bygge en lean organisasjon? Her går vi dypere i fallgruver og suksessfaktorer.
 • Synlig målstyring – hvordan designe en tavle med innhold relevant for din virksomhet?
 • Tavledesign og trening i tavleledelse. Her blir du utfordret og føle mestring!
 • Nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått og eventuelt repetert, så som PDCA, 5S, A3 og Verdistrømsanalyse, Hoshin Kanri – fra Visjon til Handling, synlig målstyring med KPI’er og modning gjennom Milepæler.
 • Temaene og verktøyene bygger vi rundt det som er relevant for deltagerne.
 • Vi bygger sammen en plan for deg og din videre implementering av Lean. Materiellet som du får utlevert blir som treningsprogram du kan ta frem etter kurset.
Sertifisering
Grønt belte sertifisering er den nest høyeste i vårt sertifiseringsprogram. Du kan bygge videre til sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean.

LEAN KURS FOR ENTREPRENØRBRANSJEN

Lean Prosjektering (VDC)

Kurset går over 2 dager og gir deg innsikt og verktøy til å bidra direkte i prosjekter og fagmiljøer.
Vi jobber oss systematisk gjennom relevante temaer (se under) og designer «din modell» for prosjektering og gjennomføring. Dette sikrer suksess ved at prosjektets mål nås, og at ekte læring på tvers av faser, selskaper og prosjekter skjer.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen.

Tema som blir gjennomgått

 • Kontinuerlig forbedring og læring i prosjektering og prosjekter.
 • Prosjektets mål og formål.
 • Digitalt samspill, Virtual Design Construction (VDC), og effektiv bruk av Building Information Modeling (BIM).
 • Samhandlingsmøter / Integrated Concurrent Engineering (ICE), hvordan sikre kvalitet gjennom involvering.
 • Bakoverplaner prosjektering m/tverrfaglige avhengighet.
 • 5S i Prosjekteringsfasen – kunnskapsdeling, organisering for null feil og høy fart.
 • Standardisering – Beste Praksis for Planlegging og gjennomføring av dine prosjekter.
 • Typiske problemområder i prosjektering.
 • Hvem er kunden? Hva har verdi for kunden? Brukerinvolvering.
 • En Prosjekteringsleders rolle i Lean prosjektering.
 • Hvordan skape flyt i prosjektering.
 • Faser i Prosjektering – Lean leveranser fra de ulike fasene.
 • Verdistrømsanalyse – fjerne sløsing.
 • Verktøy for optimalisering av byggets verdi.
 • Prosjektere for systematisk ferdigstillelse.

Last ned eBoken for LEAN "Veien til kontinuerlig forbedring"

ebok LEAN kontinuerlig forbedringsarbeid Triangel

I denne guiden ønsker vi å gi deg ett innblikk i hva du kan gjøre for å ta i bruk de viktigste prinsippene og metodene for kontinuerlig forbedring av din bedrift. eBoken er gratis og hjelper deg i gang.

Vi bistår deg gjerne i dette arbeidet.

REFERANSER:

Øk lønnsomheten – Lær Lean i Ålesund!

Lean er en filosofi som handler om at ledere og medarbeidere i en virksomhet jobber sammen over tid for å øke verdi for kunde. Målet er en sømløs prosess uten sløsing av ressurser, tid eller innsats. Med andre ord, levere mer verdi med mindre innsats.

Les mer »
Lean Team Norge Triangel

Lean Team Norge og Triangel fortsetter det gode samarbeidet..

Onsdag denne uken var Vidar med da Arild fra Lean Team Norge hadde kurs for ansatte i en lokal bedrift i Spjelkavik Panorama. Vi har hatt tilsvarende kurs for ledelsen i firmaet tidligere, slik at LEAN tankegangen har en solid forankring i selskapet. Dette kurset var for fagarbeiderne i selskapet, og de ga uttrykk for at dette var noe de syntes var meget bra.

Les mer »
Stromsheim-Bygg-Triangel

Lean ledersamling for Strømsheim Bygg i Ålesund

Strømsheim Bygg har gjennomført en Lean ledersamling. Kurset gir deg kompetanse og rådgiving om hvordan gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing i arbeidsprosessene. Lærer man hvor man skal lete etter denne sløsingen og får gjort noe med det vil effektiviteten øke. Dette legger forholdene til rette for økt lønnsomhet. Lean handler i veldig stor grad om å gjøre ting «rett første gangen», standardisering av arbeidsmetodikker, involvering av ansatte og visualisering av resultater. Lærer man mer om dette, vil man skape en kultur for forbedring i bedriften, noe kundene vil synes er meget positivt.

Les mer »

God sommer fra Triangel

Vi takker våre kunder og samarbeidspartnere for en spennende vår med mange flotte oppdrag! Nå ønsker vi deg en fantastisk og velfortjent sommerferie sammen med dine. Vi er tilgjengelig på chat på vår nettside hele sommeren.

Les mer »

For spørsmål om LEAN

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

Geir er CEO og jobber med ledelsessystemer og ISO-sertifiseringer. Han har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Ta kontakt med Vidar Johansen

Vidar Johansen er senior bedriftsrådgiver og har arbeidet i selskaper innen flere bransjer: skipsinnredning, møbelproduksjon, vvs og industrirørlegging, tunell renovering og kraftlinje bygging. Han har spesialfelt innen fagområdene HR og QA.

+47 92 02 27 90