Lean Team Norge Triangel

Lean Team Norge og Triangel fortsetter det gode samarbeidet..

Onsdag denne uken var Vidar med da Arild fra Lean Team Norge hadde kurs for ansatte i en lokal bedrift i Spjelkavik Panorama. Vi har hatt tilsvarende kurs for ledelsen i firmaet tidligere, slik at LEAN tankegangen har en solid forankring i selskapet. Dette kurset var for fagarbeiderne i selskapet, og de ga uttrykk for at dette var noe de syntes var meget bra.

Ved først å gi en kort teoretisk bakgrunn for de forskjellige temaene blir kursdeltakerne utfordret til å omsette teori til praksis med erfaring fra egen bedrift. Noe som engasjerer og får frem mange gode innspill.

Samarbeidet til Lean Team Norge og Triangel strekker seg flere år tilbake og sammen har vi arrangert Lean kurs for flere bedrifter i regionen.

I september planlegger vi å gjennomføre et felles frokostmøte der vi vil gi en innføring i LEAN tankegangen og ISO-sertifisering, vi vil komme nærmere tilbake til tid og sted.

Hvorfor ISO sertifisering?

Uavhengig av standard gir en sertifisering deg en systematisk oversikt over bedriftens hoved- og underprosesser. Samt en dokumentert oversikt over kritiske policyer.

Hvorfor Lean?

Ved aktivt bruke LEAN tankegangen i virksomheten, får du et større utbytte av sertifiseringen. Da man setter fokus på forbedringsarbeidet som alle ISO sertifiseringer har som krav.

HVA ER LEAN?

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing i arbeidsprosessene. Lærer man hvor man skal lete etter denne sløsingen og får gjort noe med det vil effektiviteten øke. Dette legger forholdene til rette for økt lønnsomhet. Lean handler i veldig stor grad om å gjøre ting «rett første gangen», standardisering av arbeidsmetodikker, involvering av ansatte og visualisering av resultater. Lærer man mer om dette, vil man skape en kultur for forbedring i bedriften, noe kundene vil synes er meget positivt.

Gratis eBok
Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring».  

Del gjerne