Interimleder Jon Daniel Nesje Triangel

Lei en interimleder

Med Jon Daniel Nesje i teamet kan Triangel leie ut interimleder til din virksomhet. Når en leder slutter, eller virksomheten skal fusjonere, omorganisere, har et eierskifte eller er i en nedbemanningsprosess, kan dere trenge annen kompetanse enn det dere har fra før.

Hva er fordelene med å leie en interimleder?

– Fordelene for en virksomheten er mange, og jeg kan nevne noen. Etter at en leder har sluttet og det er behov for større omorganiseringer har en interimleder mulighet for å se på organisasjonen med nye øyne og kunne løfte ansatte i nye roller og stille nye krav. Nedbemanning kan være en dårlig start for en ny leder og i en slik situasjon kan en interimleder agere proft i oppryddingsjobben slik at en ny leder får en lettere start. Også i forbindelse med fusjoner og eierskifte kan det være behov for annen kompetanse enn det dagens leder har. Om leder har sluttet eller om det er ønske om bedre økonomisk resultat skal interimleders breddekunnskap kunne snu en vanskelig situasjon med de ressurser han/hun har, til ny leder er på plass, sier Jon Daniel Nesje, som er utleid som interimleder i flere selskap.

En interimleder går vanligvis inn i en CEO eller CFO stillinger. Hva kan du si om din bakgrunn?

-Jeg har hatt ulike lederposisjoner i flere bransjer både i Norge og Internasjonalt. I Safetec som konsulent mot Olje og energi, innen HMS og kvalitet, og som HMS anvarlig på utviklingsprosjekt. 

Som daglig leder i Aak Safety utviklet vi selskapet til en ledende leverandør av arbeid i høyden og på vanskelig tilgjengelige steder med bruk av teknikker og utstyr fra klatring. I løpet av 9 år 10-doblet vi omsetningen.

I løpet av mine 6 år som leder i Wonderland hadde vi 4 forskjellige eiere. Fra denne perioden har jeg god kompetanse innen eierskifte, finansiering og eierstrategi. Wonderland med egenproduserte varer, internasjonale leverandører og krevende lagerstyring har også gitt meg god forståelse for verdikjeden i en produksjonsbedrift.

Som leder i Kløverkjøtt som er eid av sin hovedkunde, har jeg fått erfaring med EMV-produksjon og med distribusjon av ferskvarer med kort omløpstid, forteller Nesje.

Hva må til for å lykkes som interimleder?

– Oppgaven er kompleks og man må håndtere organisatoriske utfordringer, ansatte, aksjonærer og styret. Det er viktig å ha breddekunnskap, være uredd og tåle å gjøre upopulære ting samt raskt kunne sette seg inn i og forstår dynamikken i en bedrift. Ikke bare businessen men hva som egentlig skjer i virksomheten, rett og slett å kunne komme ut av det med folk og få energi inn i gruppa for å skape mest mulig resultat. Evnen til å sortere raskt og sette seg inn i problemstillingen er avgjørende. Slik kan en interimleder overlate og sikre et ryddig bord til en permanent leder er på plass, avslutter Jon Daniel Nesje som, i sin nåværende posisjon som interimleder hos Kløverkjøtt, er opptatt av å skape og utvikle. 

Hva betyr det å leie en interimleder?

Interimledelse, også kalt management for hire eller midlertidig ledelse gir tilgang på lederkompetanse i en gitt periode. Du får leid inn en erfaren leder i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid.

Triangel tilbyr utleie av interimleder

Du er velkommen til å ta en prat med oss.

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelsessystemer
  • ISO-sertifiseringer

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne