Midlertidig ansatt Triangel Frode Berg

Midlertidig ansatt – fordel i en overgangsfase

Er virksomheten i en vekstfase eller ønsker å vokse? Eller fikk du et plutselig behov for å dekke inn en ressursmangel på bakgrunn av sykmelding, permisjon ol. Eller kanskje dere er i en rekrutteringsfase?

Ved å leie inn en midlertidig ressurs får du tilført ønsket kompetanse og kapasitet til å gjennomføre de ulike påbegynte aktivitetene. Du kan leie inn en midlertidig ressurs til flere sentrale roller i organisasjonen. Triangel tilbyr operativ ledelse innen følgende områder:

Innen markedarbeid kan en innleid ressurs ta tak i eksisterende oppgaver eller se muligheten til å få på plass oppgaver og struktur som mangler. Her har du mulighet til å styrke din digitale markedsføring. Slike oppgaver kan være:

 • Oppdatere hjemmeside
 • Innholdsmarkedsføring som blogging
 • Lage aktiviteter som leder til hjemmeside (ebøker)
 • Sosiale medier (hvordan bruke dette riktig)
 • Grafisk materiell (brosjyre, messestand)
 • Sørge for at søkeord er riktig og at man er søkbar på Google
 • Digitale annonser med mer

Daglig ledelse får tilført ressurser og ny innsikt i en ellers operasjonell hverdag. Gjennomføring av nødvendige aktiviteter, både strategisk og taktisk, herunder:

 • Gjennomføre interne revisjoner knyttet til ulike ISO-standarder
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Gjennomføre internkontroll
 • Ledelsens gjennomgåelse
 • Kontinuerlig forbedring / Lean

Gjennomføre en vekststrategi med så lav risiko som mulig. Her får du en dedikert ressurs til å gjennomføre det strategiske salgsarbeidet.

 • Høg kunnskap om lokalt marked
 • Være døråpner for nye marked for ulike bedrifter
 • Salgsressurs dedikert til bedriften

Interimledelse, også kalt management for hire eller midlertidig ledelse gir tilgang på lederkompetanse i en gitt periode. Du får leid inn en erfaren leder i en endringsprosess, krise eller prosjekt, der det er vanskelig å ansette riktig person på kort tid.

 • Interimleder står som daglig leder i Brønnøysundsregisteret
 • Forholder seg til oppdrag fra styret
 • Betraktes som ansatt og står i organisasjonskartet
 • Leies ut en periode – ingen binding
 • Én måneds oppsigelse
 • Oppdraget kan forsette – som innleid ressurs
 • Oppdraget kan gå over i fast ansettelse

Fordeler ved innleie av midlertidig ansatt

 • Lav risiko – ved å leie en ressurs slipper du arbeidsgiveransvar 
 • Forutsigbart kostnadsbilde
 • Tidsavgrenset periode 
 • Enklere å tilpasse kapasiteten etter behovet 

Synergi

Ressursen du har leid inn kan synliggjør et kompetansebehov i virksomheten. Slik blir det enklere å ansette permanente ressurser med den riktige kompetansen. 

Slik kan en midlertidig ansatt brukes

-Vi trengte en markedssjef som kunne jobbe en dag i uka med våre digitale kanaler. En slik stillingsprosent er vanskelig å tilby en nyansatt – vi så muligheten ved å leie en markedssjef. 

-For å nå potensielle kunder i en hektisk hverdag og med krav til personvern (GDPR) trengte vi å få tilført kompetanse på digital markedsføring for økt synlighet. 

-Vi valgte å leie inn en salgsressurs for å gjennomføre strategiske kundebesøk i et nytt marked. Triangel hadde ressurser i dette området og ved å benytte dem sparte vi både tid og reisekostnader. I tillegg fikk vi innspill på nye og interessante kunder. 

-I en overgangsfase valgte vi å leie inn en ressurs fra Triangel for å kunne klare å gjennomføre nødvedige aktiviteter frem mot en resertifisering innen ISO. 

Fortell oss
- om ditt behov

Triangel tilbyr utleie av ressurser med:

lederrekruttering
Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

 • Ledelse- og styringssystem
 • Kvalitetsledelse
 • ISO-sertifiseringer
 • Strategi og forretningsprosesser
 • Salg og marked

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne