minledelse-ledelsessystem

minledelse – et uvurderlig ledelsesverktøy i prosessen frem til ISO-sertifisering

Vi i A-Plast besluttet våren 2020 at vår bedrift skulle bli ISO-sertifisert innenfor ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø. I denne prosessen ble vi introdusert for ledelsesverktøyet minLedelse. «Dette har vært til uvurderlig hjelp i hele prosessen, og nå har det blitt vårt viktigste driftsverktøy» 

 – sier Geir Vidhammer – daglig leder i A-Plast AS. 

Effektivt verktøy for enklere ISO-sertifisering

Effektiviseringsgevinst

Ved å ta i bruk verktøyet minLedelse, fikk vi en bekreftelse på at vi tidligere jobbet «litt på gamlemåten». Vi skrev ut mailer, vi scannet inn papirer, vi lette etter all mulig informasjon i flere ulike katalogstrukturer, eller vi fant viktige beskjeder på gule lapper omkring på kontorpulten!!  

Nå har jeg fått full kontroll på all kommunikasjon, informasjon og dokumentasjon gjennom hele verdikjeden – helt fra forespørselen kommer på mail til produktene forlater fabrikken. Nødvendig informasjon er tilgjengelig for alle i sanntid, og dermed er vi til enhver tid oppdatert om status på hver enkelt ordre. I tillegg er våre arbeidsprosesser knyttet opp mot vårt dokumentarkiv med tilhørende prosessbeskrivelser og prosedyrer, nødvendige sjekklister, hendelses-rapportering, med mer. «minLedelse har gitt oss en utrolig effektiviseringsgevinst. Jeg forstår ikke hvordan vi klarte oss før»

– fortsetter Geir Vidhammer. 

Her fra sertifiseringsrevisjonen som ble utført på Teams sammen med Håkon Salbu fra Kiwa, Øyvind Lervåg – Triangel og Geir Vidhammer fra A-Plast. 

Lønnsom investering

Triangel har bistått oss gjennom hele prosessen, og vi ser at det var lønnsomt å ha med en slik partner. Ledelsessystemet, ble bygget og implementert med hjelp og veiledning av Øyvind Lervåg i Triangel, og førte til at A-Plast AS ble sertifisert innenfor ISO 9001 og ISO 14001.

«Vi bistår våre kunder med gjennomføringskraft og råd basert på vår kunnskap om ledelsessystemer og effektiviseringsgevinst i bedrifter»

– sier Øyvind Lervåg – Senior bedriftsrådgiver i Triangel Business Solutions AS.  

A-Plast er en bedrift lokalisert i Håem i Ålesund kommune. De har spesialisert seg på produksjon av ulike produkter av glassfiberarmert polyester. Kundene er innenfor elektromekanisk industri, landbasert oppdrett og offentlige virksomheter. Bedriften er i vekst, og har 7 ansatte og omsetter for ca 13.mill. 

Del gjerne