Støren Treindustri forretningsløsning

Nødvending omstilling førte til suksess!

Støren Treindustri begynte omleggingen med å ta i bruk et nytt it-system. Vi gikk over til Microsoft Dynamics NAV, og systemet har vært utgangpunktet for den videre utviklingen av virksomheten.

Støren Treindustri er Norges største produsent av elementhus og har satset sterkt på automatisering av produksjonen. Støren Treindustri har vært gjennom en stor omstilling de siste årene og har gått fra å være en håndverksbedrift i motvind til en industribedrift med sterk tro på fremtiden. Dagens sterke markedsposisjon skyldes en stor omlegging av virksomheten.

-Vi hadde hatt en negativ utvikling over lengre tid og var nødt til å legge om driften. Vi var en håndverksbedrift og måtte rasjonalisere og bli mer konkurransedyktig og fremtidsrettet, dersom vi skulle overleve, sier administrerende direktør Roald Haug.

Skiftet forretningssystem til Microsoft Dynamics NAV med støttesystem fra Triangel

Bedriften startet en omfattende omlegging som har strukket seg over flere år. ”Vi begynte omleggingen med å ta i bruk et nytt it-system. Vi gikk over til Microsoft Dynamics NAV, og systemet har vært utgangpunktet for den videre utviklingen av virksomheten,” sier Haug.

Microsoft Dynamics NAV med PlannerOne produksjonplanlegger

Microsoft Dynamics NAV er et ERP- system som passer svært godt for denne typen industribedrifter. ERP står for ”Virksomhets- og ressursplanlegging”, og systemet knyter sammen områder som økonomi, regnskap, lager, salg og innkjøp- og produksjonsplanlegging. Gjennom planleggingsverktøy PlannerOne med «drag and drop» funksjon, visualiseres produksjonsplanlegging grafisk med oversikt over kritiske flaskehalser som leveringstider og plutselige avbrudd. Støren Treindustri har også tatt i bruk timeregistrering med minTimeliste og SharePoint prosjektrom som er en del av Triangel ledelsessystem. Løsningene er integrert i Microsoft Dynamics NAV og gir full kontroll på tidsbruk innenfor de enkelte områder i produksjon og prosjekt.

Dynamics NAV med støttesystem​
På fire år tredoblet Støren Treindustri omsetningen

-Vi gikk til innkjøp av roboter og automatiserte driften. Nå er vi Norges ledende bedrift på elementproduksjon og er ca åtte ganger større enn nummer to på lista. Omsetningsøkningen førte til at vi kunne øke antall ansatte med ca femti prosent. I dag er vi 130 ansatte og produserer ca dobbelt så mye per ansatt som tidligere, sier Haug.

Støren produserer både privatboliger og offentlige bygg som omsorgsboliger og barnehager. Yttervegger, lyd- og bærevegger, gulv og tak leveres ferdig fra fabrikk. 

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelse- og styringssystem
  • Kvalitetsledelse
  • ISO-sertifiseringer
  • Strategi og forretningsprosesser
  • Salg og marked

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne