Nortroll-iso-sertifiering-informasjonssikkerhet-iso27001

Nortroll dobler ISO sertifikatporteføljen til fire standarder.

For å imøtekomme krav og forventninger fra sine kunder valgte Nortroll å doble sertifikatporteføljen med to nye ISO standarder med ISO 45001 og ISO 27001. Nortroll har lenge vært sertifisert på ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Ytre miljø). Dette er krav de daglig møter i både nasjonale og internasjonale anbudsprosesser. De innså raskt at det ville bli utfordrende å koble på to standarder til, men nå er de i mål med alle fire.

Triangel takker kvalitetsleder Randi Martinsen, verneombud Olav Staberg og daglig leder Terje Venseth for oppdraget med bistand i sertifiseringen og leveransen av minLedelse.

____________________________________________________________________________

Geir Brigt Hoff i Triangel har bistått Nortroll i sertifiseringsprosessen.

____________________________________________________________________________

ISO 45001 (Arbeidsmiljø) og ISO 27001 (Informasjonssikkerhet).

«Innen ISO 45001 visste vi at vi hadde mye på plass allerede. Dette fordi vi har jobbet med arbeidsmiljø i mange år og forholdt oss til internforskriften. ISO 27001 Informasjonssikkerhet var en mer ukjent faktor for oss.

Valgte å bruke Triangel

Vi valgte å bruke Triangel som rådgivende partner for å sikre en god og forankret gjennomføringsprosess, og vi valgte samtidig å implementere minLedelse som system for å holde orden på dokumentasjon. Vi hadde innsett at vi hadde behov for en oppgradering av kvalitetssystemet. Vår løsning for dokumentstyring var noe utdatert, og vi ønsket oss noe som var enklere og mer intuitivt for alle ansatte å finne fram i. Dette behovet ble ikke mindre da vi skulle implementere 4 standarder, så minLedelse var svaret på mange av våre spørsmål. 

Raskere enn forventet

Samarbeidet med Triangel v/Geir har vært en av hovedgrunnene til at vi kom i mål så raskt som vi gjorde. Vi fikk en på laget som hjalp oss å sette fart og retning i et for oss veldig omfattende prosjekt, og som på en trygg og god måte dro ned, forenklet og konkretiserte der vi var tilbøyelige til å problematisere og komplisere. Sertifiseringsprosessen sammen med Triangel og KIWA har vært krevende, spesielt inn mot ISO 27001, og vi har lært mye. Vi har fått økt bevissthet og fokus på hvilke risikoer vi møter i hverdagen, og vi har fått tydeliggjort tiltakene vi implementerer for å redusere dem. Så må vi fortsette å utvikle oss, jobben har nettopp startet!

Det er med stolthet vi går høsten og vinteren i møte, og takker Triangel for samarbeidet så langt. Vi sees på internrevisjon…«

Randi Martinsen

Kvalitetsleder – Nortroll AS

Del gjerne