Lean-Norge-Triangel-sertifisering-2

Øk lønnsomheten – Lær Lean i Ålesund!

Lean er en filosofi som handler om at ledere og medarbeidere i en virksomhet jobber sammen over tid for å øke verdi for kunde. Målet er en sømløs prosess uten sløsing av ressurser, tid eller innsats. Med andre ord, levere mer verdi med mindre innsats.

Gode grunner for LEAN-kurs

LEAN Team Norge og Triangel fortsetter samarbeidet sitt med å arrangere LEAN-kurs i Ålesund våren 2023. De fleste virksomheter vil ha flere gode grunner til å sette i gang en LEAN-prosess. Blant annet er det en naturlig forlengelse av det å ha ISO-sertifisert seg. Et av målene med ISO-sertifisering er å etablere kontinuerlig forbedring i organisasjonen – det er faktisk et krav – og da er LEAN-filosofien et godt verktøy.

 

Kartlegger potensial

Om bedriften ikke er ISO-sertifisert vil det å etablere en LEAN-tankegang i bedriften uansett være nyttig. Å kartlegge forbedringspotensialer og sløsing er med på å øke lønnsomheten, og filosofien vil optimalisere driften og skaper bedre flyt.

 

I løpet av første halvår 2023 er det satt opp følgende kurs i Ålesund:

● Lean Construction inkl Lean Gult Belte Sertifisering
● Lean Gult Belte Sertifisering
● Lean Grønt Belte Sertifisering

For datoer og mer informasjon se Lean Team Norge

 

Hvorfor ISO sertifisering?

Uavhengig av standard gir en sertifisering deg en systematisk oversikt over bedriftens hoved- og underprosesser. Samt en dokumentert oversikt over kritiske policyer.

Hvorfor Lean?

Ved aktivt bruke LEAN tankegangen i virksomheten, får du et større utbytte av sertifiseringen. Da man setter fokus på forbedringsarbeidet som alle ISO sertifiseringer har som krav.

HVA ER LEAN?

Kontinuerlig forbedring av din virksomhet

Lean, eller kontinuerlig forbedring, handler i prinsippet om å gjøre arbeidsprosessene mer effektive. Dette får man til ved å fjerne sløsing i arbeidsprosessene. Lærer man hvor man skal lete etter denne sløsingen og får gjort noe med det vil effektiviteten øke. Dette legger forholdene til rette for økt lønnsomhet. Lean handler i veldig stor grad om å gjøre ting «rett første gangen», standardisering av arbeidsmetodikker, involvering av ansatte og visualisering av resultater. Lærer man mer om dette, vil man skape en kultur for forbedring i bedriften, noe kundene vil synes er meget positivt.

Gratis eBok
Vil du vite mer kan du laste ned eBoken «Veien til kontinuerlig forbedring».  

Del gjerne