iso-sertifisering-entreprenorer-bygg-anlegg-2

Økte krav til miljø- og kvalitetssystemer som er sertifisert av tredjepart.

Som kjent øker kravene fra særlig offentlige oppdragsgivere om at bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag må kunne vise til systemer for kvalitet og miljø som er sertifisert av tredjepart. 

Som et eksempel for entreprenører innen bygg og anlegg så vil Statens Vegvesen fra og med 2020 stille krav om slik tredjepartsertifisering for alle sine kontrakter over EØS-terskelverdier (for tiden 51 mill). 

Også andre byggherrer som Nye Veier, Bane Nor og en rekke kommuner stiller allerede i dag slike krav, eller har varslet at krav vil bli stilt om kort tid. 

I tillegg til at man møter kravet om sertifisering fra offentlige oppdragsgivere, kan selve prosessen som leder frem til sertifisering også medføre at man øker effektiviteten i prosjekter gjennom bedre logistikk og prosjektstyring. Man får satt søkelyset på kontinuerlig forbedring, og kan kanskje til slutt også se en positiv endring av bedriftens resultat. 

Vi bistår dere med ISO sertifisering 

Vi bidrar med rådgiving som hjelper den enkelte virksomhet til å definere og realisere sitt behov for ledelsessystem for kvalitet, med fokus på kundetilfredshet og effektiv drift.

Triangel har ledet ca 50 små og mellomstore bedrifter frem til sertifisering, også innenfor entreprenør-bransjen.  Våre rådgivere er internasjonalt sertifiserte kvalitetsledere, og kan hjelpe din bedrift frem til ulike ISO-sertifiseringer på en kostnadseffektiv måte. 

Ta kontakt for å komme i gang med ISO sertifisering:

Øyvind Lervåg  +47 92 49 55 50 oyvind.lervag@triangel.no

Geir Brigt Hoff  +47 98 07 30 00 geir@triangel.no

Effektivisering av bedriften prosesser

I tillegg kan vi gjennomføre effektiviseringstiltak sammen med bedriften, som sikrer ett enda større verdibidrag av selve sertifiseringsprosessen. Avhengig av kompetansenivå i bedriften fra før, vil søke sammen med bedriften å iverksette ulike forbedringsaktiviteter som sikrer en bedre bunnlinje for bedriften.

Del gjerne