System Electro Triangel Lean

Ønsker å bedre lønnsomheten med Lean – System Electro bygger kompetanse

-Målet vårt er å få en felles forståelse for hvilke tiltak vi må iverksette for å bli mer effektive. Slik vil vi oppnå bedre lønnsomhet, sier Roger Sylte, daglig leder hos System-Electro AS i Ålesund.

Ansatte involveres i forbedringsarbeid

-Vi er i full gang med kompetanseheving på Lean for alle ansatte. Gjennom å belyse konsekvenser av hverandres arbeid, ser vi nødvendigheten av å endre kommunikasjon mellom de ulike avdelingene. Vi jobber med felles rutiner for fakturering, timeregistrering, materiellregistrering, bedre ressursutnyttelse med mer, fortsetter Sylte.

-Før kurset var de gjennom en ledelsesforankring for å befeste denne strategiske beslutningen blant ledere og eiere. Dette er helt nødvendig for å lykkes på sikt, sier Øyvind Lervåg, senior konsulent hos Triangel.

Konkrete forbedringstiltak

-Det er nyttig å gå på kurs for å lære mer om sløsing og tidstyver i hverdagen. Det er spesielt kjekt at vi ansatte føler at vi er involvert i forbedringsprosessen. På dette kurset sitter vi ikke bare på skolebenken, her blir det brukt rollespill, refleksjoner og sammen setter vi opp konkrete forbedringstiltak, sier de ansatte.

System Electro Triangel leankurs

Om System-Electro

System-Electro AS er en autorisert installasjonsbedrift, med hovedfokus på installasjon i bolig, industri og landbruk. Våre elektrikere leverer alle typer tjenester til bedrifter – alt fra prosjektering, rådgivning og prosjektledelse til montering og vedlikehold i både nye og eksisterende bygg. Til private og borettslag tilbyr vi elbillading, smarthus, elsikkerhet, varme, lys og sikringsskap og stikkontakter.

Vi er medlem av ELKONOR og du finner oss i Brattvåg, på Sjøholt og i Valldal.

Dette lærer du på kurs i Lean Construction

Gjennom simulering, teori og refleksjon, vil metodene som er utarbeidet gi deg nødvendig kompetanse om hvordan du kan gjennomføre prosjektene raskere, med færre feil, med høyere kvalitet, og dermed få mer lønnsomme prosjekter.

Innhold i kurset

 • Hva er lean? Hvor kommer Lean fra?
 • Hva er sløsing? Hvordan identifisere sløsing og finne tidstyver? Vi lærer å se med Lean øyne!
 • Kjente og nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, så som Standardisering, 5S, Verdistrømanalyse, A3 og ulike typer Lean Tavler som er sentrale i hverdagen.
 • Planlegging og gjennomføring av Lean prosjekter
 • Teori og begreper innen Lean Construction
  Bakoverplanlegging (metoder og verktøy for framdriftsplanlegging)
 • Soneinndeling og takt
 • Tavlemøte/koordineringsmøter
 • Lean Construction og effektiv Rigg/drift og byggeplasslogistikk
 • Vi bygger sammen en plan for deg og din videre Lean-reise. Materiellet som du får utlevert blir som et treningsprogram du kan ta frem etter kurset.

Sertifisering
Kurset inneholder Gult Belte Sertifisering er det første steg i vårt sertifiseringsprogram, og du kan bygge videre til Grønt- og Sort Belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen Lean. Vi avlegger nettbasert ferdighetstest etter kurset. Når testen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

Vil du vite mer om Lean?

Du har flere muligheter for å lære mer om Lean og se om dette passer for din virksomhet. I eBoken «Lean – Veien til kontinuerlig forbedring» får du en fin innføring i hva dette går ut på. Ønsker dere å delta på kurs kan dere velge både åpne kurs og kurs spesialtilpasset dere.  

Veien til kontinuerlig forbedring
-Gratis eBok om Lean

ebok LEAN kontinuerlig forbedringsarbeid Triangel

I denne guiden ønsker vi å gi deg ett innblikk i hva du kan gjøre for å ta i bruk de viktigste prinsippene og metodene for kontinuerlig forbedring av din virksomhet.

Ta kontakt med Øyvind Lervåg

Øyvind er senior bedriftsrådgiver og har sin styrke innen effektivisering av forretningsmessige og
operasjonelle prosesser i industri- og prosjektorienterte virksomheter.

Han jobber innenfor: Ledelses- og styringssystem, Virksomhetsforbedring / LEAN Six Sigma, Kvalitetsledelse og ISO-sertifisering.

oyvind.lervag@triangel.no
+47 92 49 55 50

Øyvind Lervåg
Del gjerne