minLedelse ledelsessystem

Proaktivt ledelsessystem – hjelper deg til å ta riktig beslutning

Ved hjelp av minLedelse kan du hente inn data fra alle dine IT-systemer i sanntid.

Har du riktig data for å ta en god beslutning?
Vet du at de beslutningene du tar i bedriften din er gjort på bakgrunn av gyldige data? 

Selv små og mellomstore virksomheter har etter en viss tid en skog av ulike systemer med data. Produksjonssystemet inneholder data om produkter, deler, produksjonstid og tiden den ansatte bruker. Det som produseres blir planlagt i prosjektsystemet som inneholder frister og data om prosjektet. Kommunikasjonen med kunden blir liggende i CRM-systemet. Og på toppen av det hele stempler de ansatte ut og inn i timeregistreringssystem.

Alle de ulike prosessene i bedriften kan dermed ligger i hvert sitt system. Med data fra så mange ulike kilder blir det vanskeligere for ledelsen å ta de strategisk riktige beslutningene. 

•    Hvor er det skoen trykker i produksjonen? Er vi underbemannet? 
•    Hvor mye tid bruker de ansatte i produksjon sammenlignet med når de stempler ut og inn? 
•    Hvordan kan vi vite om vi har bra leveringspresisjon siden prosjektstyring foregår i ett system og produksjon i et annet? 
•    Kommuniserer vi effektivt og raskt med kundene?

Det er her Key Performance Indicators (KPI) kommer inn i bildet. Det er oversikter som settes opp etter de kriteriene du vil måle driften etter. 

Ved hjelp av minLedelse kan du hente inn data fra alle dine IT-systemer i sanntid. Dette betyr at der man før måtte vente på månedsrapporter og kanskje til og med kvartalsrapporter, kan du i dag gjøre grep og ta beslutninger der og da. 

minLedelse er et proaktivt ledelsessystem
Løsningen gir deg som leder den informasjonen du trenger for å ta de riktige beslutningene. I oversiktspanelet kan du raskt sjekke KPI-er som levering, faktureringsgrad, kvalitet og effektivitet. 

Kontakt Triangel for assistanse med å kartlegge dine behov for et ledelsessystem.

Ta kontakt med Geir Brigt Hoff

CEO og har betydelig ledererfaring og lang fartstid fra industrien.

Jobber med:

  • Ledelse- og styringssystem
  • Kvalitetsledelse
  • ISO-sertifiseringer
  • Strategi og forretningsprosesser
  • Salg og marked

geir.brigt.hoff@triangel.no
+47 98 07 30 00

Geir Brigt Hoff Ta kontakt
Del gjerne