Hva er Power BI Triangel Business Solutions

Så enkelt, raskt og besparende er det med Power BI!

Power BI settes enkelt opp for alle typer bedrifter, data hentes blant annet fra enkle Excelfiler eller store databaser. Visualisering i et interaktivt dashbord gir en lettfattelig oversikt over dine styringstall for daglig bruk, statistikker eller til styre- og strategimøter.

-Tidligere jobbet vi i timevis med å finne nøkkeltall, som allerede før presentasjonen på statusmøtet var utdatert. Nå bruker vi denne tiden til verdiskapende arbeid. Med Power BI har vi nøkkeltallene alltid tilgjengelig i sanntid og visualisert i flott interaktivt dashbord. Vi sparer mye tid, men det viktigste er at nå tar beslutninger på riktig grunnlag. Dette gir en stor merverdi for oss både strategisk og økonomisk, sier Frode Melsether CTO hos Coast Seafood. 

Så enkelt er det

La Power BI gjøre jobben for deg

For deg som har brukt tidkrevende teknikker for å få ut styringstall kan du nå ta i bruk Power BI og la den hente ut tallene som du ønsker. Tallene kan hentes fra alle dine system og du får presentert dem i et interaktivt dashbord som alle kan forstå. På denne måten får du og dine ansatte enkelt oversikt over dagens status på salg, inntjening, levering, analyse av leverandører og annet du måtte ønske.  

Rådata blir forståelig informasjon

Power BI henter data fra dine system, beregner nøkkeltall og gir grunnlag for å gjøre de riktig strategiske beslutningene. Tallene kan drilles ned per måned, uke, avdeling, ansatte, varegruppe eller andre dimensjoner. Alt dette uten at du regne ut noe selv. 

Rollesstyrt tilgang

Power BI gjør det mulig for alle på alle nivåer i organisasjonen din å ta trygge beslutninger ved å bruke oppdaterte analyser. Dataene i dashboard deler du med dem du ønsker: mens lederne har oversikt på alle nivå i virksomheten, har avdelingsleder oversikt over sin avdeling og ansatte som regel kun tilgang på det som hører til deres prosjekt.  

Så raskt og besparende er det

Daglig gevinst for din virksomhet

Med riktig data samlet i Power BI får du daglig nødvendig informasjon for å kunne ta de riktige beslutningene for fremtiden. Her sparer du både tid på analyse av data, reduserer tilleggskostnader, kompleksiteten og sikkerhetsrisikoen ved flere løsninger, og du får den daglige tryggheten sanntidsinformasjon gir.  
Det er slik utbyttet av skytjenesten Power BI blir omsatt til forretningsverdi.  

Er du allerede på Office 365?

Da har du det du trenger og vi hjelper deg med å sette opp dine første Power BI rapporter. Vi kan som regel sette opp ditt første nyttige dashboard i løpet av en dag.  

Hva er Power BI

-Microsoft sin Power BI er en samling med programvaretjenester, apper og koblinger som sammen transformerer dine datakilder til visuelle og interaktive dashboard, som du deler med de du ønsker. Informasjonen er rollestyrt og du kan bruke den som ditt personlige rapport- og visualiseringsverktøy. Den kan også brukes som analyse- og beslutningskalkulator for gruppeprosjekter, avdelinger eller hele selskap, forklarer Ole Tom Holen, Key Account Manager i Triangel Business Solutions. 

 

Ta kontakt med Ole Tom Holen

Ole Tom er Key Account Manager og har lang erfaring innen endringsledelse, digital transformasjon samt implementering og bruk av Microsoft sine løsninger; Dynamics NAV, Dynamics 365 Business Central og PowerBI.

ole.tom.holen@triangel.no
+47 99 59 99 59

Ole Tom Holen
Del gjerne